Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Swedol AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 JUNI 2019

Stabilt resultat och fortsatta tillväxtsatsningar

Swedols intäktstillväxt uppgick till 9,8 procent under det andra
kvartalet och till 11,8 procent under det första halvåret som helhet.
Den organiska tillväxten, inklusive nyöppnade butiker, var lägre och
uppgick till 2,1 procent under kvartalet och 4,0 procent under
perioden. Expansion av butiksnätet, förvärvsaktiviteter och
implementering av koncerngemensamt IT-system i Norge påverkade
kvartalets rörelsemarginal negativt, men är viktiga satsningar för
framtiden.

.

Andra kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 922,8 Mkr (840,7).
· Bruttomarginalen uppgick till 40,9 % (40,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 89,6 Mkr (89,4) och
rörelsemarginalen till 9,7 % (10,6).

· Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 1,4 Mkr
(2,9).

· Nettoresultatet uppgick till 64,2 Mkr (68,1) och resultat per
aktie till 0,77 kr (0,82).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,3 Mkr
(85,1).

Första halvåret i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 1 728,4 Mkr (1 545,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 40,2 % (40,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 139,1 Mkr (113,4) och
rörelsemarginalen till 8,0 % (7,3).

· Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 2,1 Mkr
(3,7).

· Nettoresultatet uppgick till 95,8 Mkr (85,5) och resultat per
aktie till 1,15 kr (1,03).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,4 Mkr
(166,7).

VD:s kommentar

"Att nå butik nummer 100 är en efterlängtad milstolpe som vi är glada
över. Vi befinner oss i en expansiv fas och det totala antalet
butiker för koncernen är nu 103 stycken."

"Finland är en strategiskt viktig marknad och vi är glada att kunna
stärka vår närvaro ytterligare genom förvärv av två välskötta butiker
på nya orter."

"Lagereffektivitet är ett prioriterat område som vi jobbar aktivt med.
Vi anpassar bland annat inköpen, men till följd av beställningar som
är lagda sedan länge tar det tid att få effekt."

"Vårt fokus framöver är att öka lagereffektiviteten, utveckla våra
processer, driva tillväxtsatsningar och utvärdera intressanta förvärv
så att vi kan fortsätta vår resa med lönsam tillväxt."

Viktiga händelser under kvartalet

· Vid årsstämman den 25 april beslutades om vinstutdelning för
räkenskapsåret 2018 med 1,20 kronor per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Utbetalning skedde genom Euroclear Sweden AB den
3 maj.

· Vid årsstämman den 25 april beslutades om omval av
styrelseledamöterna Lars Lindgren, Peter Hofvenstam, Leif
Reinholdsson, Christina Åqvist, Sofie Löwenhielm och Staffan
Andersson för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till styrelsens
ordförande valdes Lars Lindgren.

· Den 6 maj slog Swedol i Enköping upp portarna till det som blev
koncernens hundrade butik. Butiken innehåller Swedolkedjans fulla
sortiment, samt Grollscenter. Butiken erbjuder också tjänster som
klädtryck och serviceverkstad för hydraulik och kätting.

· Den 23 maj öppnade Swedol en ny butik i strategiskt viktiga Ski
utanför Oslo och den 20 juni öppnade den första Swedolbutiken i
Bergen. Butikerna inrymmer både Swedol och Univern. I samband med
öppningen av butiken i Ski lämnade Univern sina tidigare lokaler i
området.

· Swedol förvärvade två butiker från Wizard Marketing Systems Oy
genom inkråmsförvärv. Butikerna säljer yrkeskläder och personlig
skyddsutrustning och är belägna i Helsingfors och Kotka i Finland.

· Ann Gårdmark har rekryterats som ny HR-chef i Swedol och
tillträder den 12 augusti.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.com
(http://file///C:/Users/Ann-CharlotteWeber/AppData/Local/Microsoft/Window...)eller
kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20,
clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32,
irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan som Swedol AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli
2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-juni-2...
https://mb.cision.com/Main/1061/2867582/1081033.pdf
https://mb.cision.com/Public/1061/2867582/abe595e59e193db7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.