Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

Swedol AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2018

Stärkta marginaler och fortsatta tillväxtsatsningar

Under det tredje kvartalet och årets nio första månader uppnåddes
fortsatt lönsam tillväxt. Rörelsemarginalen ökade från 10,0 till 10,6
procent under kvartalet och från 7,6 till 8,4 procent under perioden.
Koncernen genomför flertalet tillväxtsatsningar och har genomfört
förvärv i Finland.

Tredje kvartalet i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 717,6 Mkr (688,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 41,1 % (38,8).
· Rörelseresultatet uppgick till 75,9 Mkr (68,7) och
rörelsemarginalen till 10,6 % (10,0).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,2 Mkr
(1,4).

· Nettoresultatet uppgick till 57,5 Mkr (49,0) och resultat per
aktie till 0,69 kr (0,59).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 Mkr
(-16,8).

Nio månader i sammandrag

· Intäkterna uppgick till 2 263,0 Mkr (2 137,9).
· Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (38,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 189,3 Mkr (163,5) och
rörelsemarginalen till 8,4 % (7,6).

· Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 5,9 Mkr
(7,9).

· Nettoresultatet uppgick till 143,0 Mkr (116,7) och resultat per
aktie till 1,72 kr (1,40).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130,5 Mkr
(21,6).

1) Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom
det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra
utspädning.

VD:s kommentar

"I linje med koncernens tillväxtstrategi så genomför vi fortsatta
satsningar för att bibehålla den lönsamma tillväxt som vi har haft
under en längre tid."

"I september annonserade vi utbyggnadsplanerna av logistikcentret i
Örebro och vi inleder nu ett program för att samla
logistikverksamheten i Sverige till Örebro."

"Vi bedömer även att det finns rimligt prissatta bolag på våra olika
geografiska marknader med potential att passa väl in i koncernen och
vi har identifierat ett flertal intressanta förvärvskandidater
framöver."

Viktiga händelser under kvartalet

· Magnus Landgård Lyckman tillträdde som chef för division Kläder
och skydd och blev ny medlem i Swedols ledningsgrupp. Han ersatte
Mikael Nordin. Landgård Lyckman var tidigare Retailchef med ansvar
för samtliga butiker i Sverige.

· Swedol förvärvade samtliga aktier i Duunivaruste OY. Duunivaruste
är lokaliserat i Kuopio i Finland och har en stark position på den
lokala marknaden för yrkeskläder och personlig skyddsutrustning.
Duunivaruste kommer att integreras med Grollskedjan, specialisten på
yrkeskläder och skydd.

· Swedol och Univern tecknade hyresavtal för en ny gemensam butik i
Ski utanför Oslo. Det blir Swedols första butiksetablering i Norge på
sju år och den första butiken som kommer att inrymma både Swedol och
Univern. I samband med detta kommer Univern att lämna sin nuvarande
butikslokal på Industriveien.

· Styrelsen för Swedol AB fattade beslut om att samla all
logistikverksamhet i Sverige till det nuvarande logistikcentret i
Örebro. Satsningen innebär en investering på cirka 150 Mkr över två
år. Målsättningen med investeringen är att öka Swedols totala
kapacitet samt effektivisera varuflödet.

Viktiga händelser efter perioden

· Swedol AB tecknade hyresavtal för en ny butik i Bromma som är ett
strategiskt viktigt område.

· SAS valde att fortsätta samla sina inköp av arbetskläder hos
Swedol. Det står klart sedan Swedol vunnit upphandlingen för de
kommande tre åren.

· Transportföretaget Arriva tecknade avtal med Swedol för verktyg
och förnödenheter till garagen i Stockholm och Halmstad.

· Swedol AB tecknade avtal om att förvärva Metaplan Oy från den
nuvarande ägaren Berner-gruppen. Affären är förenad med vissa villkor
och väntas slutföras i november 2018.

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se
(http://media.ne.cision.com/l/tdzbqoxd/www.swedol.se/) eller
kontakta:

Clein Johansson Ullenvik, VD, Tel: +46 8 742 47 20,
clein.ullenvik@swedol.se

Irene Wisenborn Bellander, CFO, Tel: +46 8 742 47 32,
irene.bellander@swedol.se

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 13:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/swedol-ab/r/delarsrapport-1-januari-30-septemb...
http://mb.cision.com/Main/1061/2658481/935784.pdf
http://mb.cision.com/Public/1061/2658481/93b50a08b1431774.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.