Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

SwedSec Licensiering AB: SwedSec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har betalat ut gåvor trots att framtidsfullmakten inte
omfattade gåvor. Han har inte heller anpassat rådgivningen efter
kundens riskvilja samt undanhållit kommunikation m.m.

Under våren 2018 genomförde rådgivaren en överföring av fem gåvor på
sammanlagt 1 miljon kr trots att framtidsfullmakten inte omfattade
åtgärder rörande gåvor. De kontroller som rådgivaren utförde var inte
i enlighet med företagets interna regler, som grundar sig på lagen om
framtidsfullmakter. Rådgivaren har dessutom inte anpassat sin
rådgivning efter kundens riskvilja och inte heller dokumenterat
rådgivning enligt företagets interna regler, som grundar sig på lag
och Finansinspektionens föreskrifter. Efter att rådgivarens
kundansvar upphört har han även använt sin behörighet till att göra
otillåtna slagningar i företagets system i strid med företagets
regler. Vidare har rådgivaren försökt att undanhålla kommunikation
med kunder för företagets utredare.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt har
brustit i sitt arbete och att det är fråga om upprepade
regelöverträdelser inom olika områden. Rådgivaren har medvetet
undanhållit kommunikation med kunder i syfte att dölja vad som skett.
Agerandet har utsatt både företaget och kunder för betydande risker
varför rådgivarens licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>>
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2019/08/Anonymiserat-beslut-20...)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad
och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom
licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är
anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se
(http://gantrack2.com/t/l/1460248/0_NzQxOTQxMzUwNDcy/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-aterkallar-...

Författare Cision News