Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

SwedSec Licensiering AB: SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har dokumenterat att hon kontaktat kunder för uppdatering
av kundkännedom, trots att så inte skett.

I flera fall dokumenterade rådgivaren att hon kontaktat kunder för
fortlöpande kundkännedom trots att hon inte hade gjort det. Enligt
rådgivaren har dokumentationen skett på grund av inmatningsfel i
dokumentationssystemet.

SwedSecs disciplinnämnd bortser från rådgivarens uppgifter om att det
rört sig om inmatningsfel, eftersom det i så fall varit fråga om ett
flertal fel under relativt kort tid. Någon förklaring till hur felet
kunnat upprepas har inte heller lämnats. Agerandet står i strid med
de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som bör ställas
på en licenshavare. Nämnden ser allvarligt på det inträffade men tar
hänsyn till bland annat rådgivarens arbetssituation och anser därför
att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här
>>
(https://www.swedsec.se/wp-content/uploads/2020/02/Anonymiserat-beslut-20...)

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad
och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom
licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett
disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är
att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 189 företag är
anslutna till SwedSec och ca 23 900 av deras anställda är
SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se
(http://gantrack2.com/t/l/1460248/0_NzQxOTQxMzUwNDcy/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/swedsec-licensiering-ab/r/swedsec-varnar-radg...

Författare Cision News