Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2021

Selskabsmeddelelse nr. 23/2021
27. oktober 2021

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2021

Flot udlånsfremgang og en stærk indtjening

Med afsæt i de tilfredsstillende resultater, der er opnået under den nuværende strategiperiode, der har været fra 2019 til nu, offentliggør Sydbank i dag en ny 3-årig strategiplan, der skal sikre, at banken fortsætter den gode udvikling, den har vist siden starten af 2014. Strategien hedder: ”Vækst i forretningen”.

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1.-3. kvartal:

 • Det er meget tilfredsstillende, at den indsats, alle i Sydbank har ydet, har løftet indtjeningen. De første 9 måneder af 2021 har været præget af en fortsat styrkelse af kundernes solide økonomiske forhold. Dette medfører tilbageførsel af nedskrivninger på i alt 311 mio. kr.
 • Vi kan samtidig glæde os over, at vores kunder nu begynder at trække på deres kreditfaciliteter. Dette løfter udlånet markant og skaber en udlånsvækst på 2,9 mia. kr. i 3. kvartal 2021.

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2021

 • Resultat på 1.013 mio. kr. giver en egenkapitalforrentning på 10,7 pct. p.a. efter skat
 • Basisindtjening på 3.280 mio. kr. er 21 pct. højere end i samme periode i 2020
 • Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 311 mio. kr., svarende til en forbedring på 357 mio. kr. i forhold til samme periode i 2020
 • Bankudlån stiger med 4,1 mia. kr., svarende til en stigning på 6,8 pct. i forhold til ultimo 2020
 • Samlet kreditformidling stiger med 7,0 mia. kr., svarende til en stigning på 4,2 pct. i forhold til ultimo 2020
 • Aktietilbagekøb på 219 mio. kr. er påbegyndt 4. oktober 2021
 • Udbytte på 5,70 kr. pr. aktie udbetales 29. oktober 2021
 • Egentlig kernekapitalprocent er reduceret med 2,0 procentpoint i forhold til ultimo 2020 og er på 16,8 uden indregning af periodens resultat. Ved indregning af 50 pct. af periodens resultat udgør den egentlige kernekapitalprocent 17,6.

Som kommentar til Sydbanks nye 3-årige strategiplan siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen:
-  Som en naturlig forlængelse af den igangværende strategi ”En stærkere bank” løfter vi blikket og vil i den kommende strategiperiode skabe vækst i forretningen. Vi vil styrke vores markedsposition i strategiperioden. Vi skal være endnu mere værdiskabende for såvel kunder som aktionærer, og vi skal være tydelige. Sådan kan vores strategiske retning for de næste tre år kort sammenfattes.

Karen Frøsig uddyber:
-  Strategien ”Vækst i forretningen” har fokus på tre temaer: ”Kendt og større”, ”Sundt købmandskab” og ”Større konkurrencekraft”. Temaerne skal gå hånd i hånd med en lønsomhed, der er så god, at vi også i fremtiden er en fri og handlekraftig bank.
Temaerne er vores vejviser og forudsætningen for, at vi kan opfylde den kommende strategis mål om en øget synlighed på markedspladsen og en øget konkurrencekraft. Vi vil samtidig fortsat have kunden i centrum og være arbejdsplads for nogle af sektorens dygtigste og mest engagerede medarbejdere.

Forventninger til 2021

 • Der forventes en vækst i dansk økonomi i 2021.
 • Indtjeningen i alt forventes at stige markant som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank og gennemførte tiltag på indlån og gebyrer
 • Basisomkostningerne forventes at stige som følge af overtagelsen af Alm. Brand Bank
 • Nedskrivningerne i 2021 forventes at være en nettotilbageførsel i niveauet 400 mio. kr.
 • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i intervallet 100-125 mio. kr. Posten sammensætter sig af omkostninger i relation til ”En stærkere bank”, omkostninger til etableringen af et bank/ forsikringspartnerskab samt omkostninger relateret til integration af Alm. Brand Bank
 • Resultatet efter skat forventes at være i intervallet 1.300-1.450 mio. kr.
 • Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Yderligere oplysninger
Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30
Presseansvarlig Susanne Ingemann Faber, tlf. 26 29 11 29

Vedhæftede filer


Författare GlobeNewswire