Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-02

SynAct Pharma tillkännager ytterligare data från BEGIN-studien

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag ytterligare data på de sekundära effektparametrarna ACR50 och ACR70 från fas 2a studien av AP1189 (BEGIN) hos patienter med nydiagnostiserad, aktiv reumatoid artrit (RA) med hög sjukdomsaktivitet.

Denna uppdatering inkluderar utvärdering av behandlingseffekten utefter ACR-bedömning, namngiven efter American College of Rheumatology. I tillägg till ACR20 måttet (andelen av patienter som uppnår en 20% reduktion av ACR), har företaget analyserat behandlingseffekten med användande av ACR50 och ACR70 måtten.

För ACR50 (≥50% förbättring av ACR) blev resultaten 6,7%, 3,5% och 18,2% för placebo, 50 mg AP1189 respektive 100 mg AP1189.

För ACR70 (≥70% förbättring av ACR) blev resultaten 3,3%, 0% och 9,1% för placebo, 50 mg AP1189 respektive 100 mg AP1189.

En uppdaterad presentation över studieresultaten från BEGIN-studien, inklusive informationen ovan, finns tillgänglig på företagets hemsida: www.synactpharma.com.

SynAct fortsätter analysera data från BEGIN och ytterligare resultat kommer att tillkännages under de kommande månaderna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2021.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: 

Jeppe Øvlesen                                    
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com       

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: tj@synactpharma.com

Författare Cision