Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-20

SynAct: SynAct Pharma meddelar positiva data från preklinisk studie inom nefrotiskt syndrom med läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att bolaget erhållit
positiva data från en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom (NS).
Studien visar att daglig dosering i fyra veckor med
läkemedelskandidaten AP1189 (för närvarande i klinisk fas I) ger en
signifikant minskning av proteinuri (proteinförlust via njurarna) i
en försöksmodell för nefrotiskt syndrom. Dessa data ligger till grund
för en patentansökan som inlämnats av bolaget för att säkerställa
skyddet av AP1189 som en potentiell behandling av proteinuri hos
patienter med nefrotiskt syndrom och andra tillstånd som kännetecknas
av proteinförlust från njurarna.

AP1189 är en biased agonist mot melanokortintyp 1 och 3-receptor, som
för närvarande är i klinisk utveckling med det primära syftet att ta
läkemedelskandidaten in i klinisk fas II-utveckling som
tilläggsbehandling till metotrexat vid aktiv artrit (reumatoid och
psoriasisartrit). Parallellt med den kliniska utvecklingen har
SynAct, som en integrerad del av sin forskningsverksamhet, initierat
ett program där AP1189 testas i djurmodeller för sjukdomar med ett
"unmet medical need", inklusive studier i en djurmodell på NS.

NS är en sjukdom som kännetecknas av förlust av plasmaprotein via
njurarna (proteinuri), minskade nivåer av plasmaprotein och
ödemutveckling. Obehandlad leder sjukdomen till utveckling av kronisk
njursvikt, där dialys och transplantation kan vara det enda
behandlingsalternativet. Kronisk njursvikt leder till en markant ökad
risk för hjärt-kärlsjukdomar inklusive högt blodtryck och
hjärtinfarkt. NS kan i många fall betraktas som en autoimmun sjukdom
och ses ofta som manifestation i systemiska inflammatoriska
sjukdomar. Cirka 40% av alla patienter med systemisk lupus
erythematosus (SLE) har symtom på nedsatt njurfunktion med
proteinuri. NS behandlas framför allt med glukokortikoider,
cytostatika, ACTH- och ACE-hämmare.

SynAct Pharma har nu prekliniska data som visar att AP1189 i en
terapeutisk dosering signifikant reducerar utsöndringen av albumin i
urinen (proteinuri). Hos råttor med immunologiskt inducerad
proteinuri resulterade behandling med AP1189, som ges från den
tidpunkt när graden av proteinuri var som störst, i en signifikant
minsking av proteinurin (ca 50%) i förhållande till den maximala
proteinuri som djuren hade innan behandlingen började, samt jämfört
med djur behandlade med vehicle (placebo). Graden av reduktion i
proteinuri är jämförbar med den effekt som kan uppnås med
ACTH-behandling, vilken under varumärket ACTHAR-gel används för att
behandla NS. ACTHAR-gelens farmakologiska effekt medieras, liksom
SynActs läkemedelskandidat AP1189, via stimulering av
melanocortinreceptorer, men har även oönskade effekter inklusive
stimulering av glukokortikoidfrisättning från binjurarna vilket leder
till ett brett spektrum av biverkningar. En annan bieffekt är
induktion av hudpigmentering. Användningen av ACTHAR-gel är därför
begränsad till svårbehandlade patienter, men trots detta är den
årliga omsättningen endast för behandling av NS cirka 300 miljoner
USD.

VD Jeppe Øvlesen kommenterar:

"Dessa nya prekliniska data, som visar att AP1189 har god effekt av i
en modell av nefrotiskt syndrom, indikerar att vår läkemedelskandidat
har potential också vid behandling av njursjukdomar som går med
nefrotiskt syndrom där det finns ett betydande behov av förbättrad
behandling". Vi kommer att fortsätta våra prekliniska studier,
inklusive ytterligare undersökningar av AP1189:s potential inom
nefrologi, parallellt med att vi slutför fas I-studien och gör AP1189
redo för klinisk fas 2-utveckling."

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67 Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com E-post: tj@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 augusti 2018.

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom
inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad
på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta
försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära
syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/synact/r/synact-pharma-meddelar-positiva-data-...
http://mb.cision.com/Main/14427/2596306/894505.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.