Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

SyntheticMR AB: SyMRI® NEURO från SyntheticMR AB är nu även tillgänglig på syngo.via Open Apps från Siemens Healthine...

Data som genereras genom en specifik sekvens på Siemens Healthineers
MR-system och programvaran SyMRI levererar kvantitativ MRI,
vävnadsspecifika parametriska kartor (R1, T1, R2, T2 och PD), fler
kontrastbilder samt för hjärnan specifika volymer. Detta medför
uppsnabbad undersökningstid och en utökad information om hjärnan.

SyMRI NEURO är det första produktpaketet på marknaden som inkluderar
mätningar och segmentering av myelin-korrelerade volymer.
Kvantifiering av myelin kan vara användbart för att följa upp
patienter med neurodegenerativa störningar såsom multipel skleros och
demens. Denna biomarkör kan dessutom vara värdefull för att följa
utvecklingen av den pediatriska hjärnan eller vid neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som autism, ADHD och schizofreni.

"Siemens Healthineers kan nu även erbjuda SyMRI i klinisk praxis som
en del av plattformen syngo.via Open Apps till den amerikanska
marknaden", förklarar Isabelle Hachette, Global Account Manager på
SyntheticMR AB, och fortsätter "Vi strävar efter att underlätta ett
snabbare arbetsflöde och att ge ett objektivt beslutsstöd till
radiologer, vilket vi nu kan arbeta mot tillsammans med Siemens
Healthineers syngo.via-team på den amerikanska marknaden".

"Genom vårt samarbete med SyntheticMR utökar vi vårt erbjudande som en
oberoende avancerad visualiseringsplattform i syngo.via OpenApps",
förklarar Oliver Klinkow, CRM Manager på Syngo. "Vi vill ge våra
användare möjlighet att själva kunna utöka sin kliniska kapacitet med
innovativa lösningar från en mängd internationella leverantörer".

Sekvensen tse_mdme är tillgänglig på Siemens Healthineers MAGNETOM
Vida med programvaruversionen syngo MR XA11B samt på alla andra
system med framtida XA-programvaruversioner. Användare av syngo.via
kan själva ladda ner programvaran SyMRI från Siemens Healthineers
Digital Marketplace för direkt användning - integrerad med deras
syngo.via. SyMRI finns även tillgänglig som en fristående
programvaruversion.

För mer information, vänligen kontakta Isabelle Hachette, +46 70 873
53 69, Global AccountManager SyntheticMR AB, eller Fredrik Jeppsson,
+46 72 303 13 39, CFO och ansvarig för investerarrelationer,
SyntheticMR AB.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa
programvarulösningar för magnetisk resonanstomografi (MR eller MRI på
engelska). SyntheticMR AB:s produkt SyMRI® levererar flera
kontrastbilder samt kvantitativa data från en enda 6-minuter kort
scanningsekvens - för att förbättra patientgenomströmningen samt ge
ett objektivt beslutsstöd för klinker. SyMRI är CE-märkt samt FDA
510(k)-godkänd. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och i
USA. SyntheticMR är listade på aktiemarknaden Spotlight Stock Market
i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, vänligen besök
www.syntheticmr.com.

Siemens Healthineers gör det möjligt för vårdgivare över hela världen
att expandera det kliniska värdet genom utökad medicinsk precision,
förbättrad vårdkvalitet och patientupplevelse samt digitalisering
inom vården. Siemens Healthineers är en ledande aktör inom
medicinteknik som ständigt innoverar sin portfölj av produkter och
tjänster inom sina kärnområden för diagnostik och terapeutisk
bildgivning inom laboratoriediagnostik samt molekylär medicin.
Siemens Healthineers utvecklar även aktivt sina digitala hälso- och
företagstjänster. Under räkenskapsåret 2018, som slutade den 30
september 2018, genererade Siemens Healthineers intäkter om 13,4
miljarder euro samt ett justerat resultat om 2,3 miljarder euro, med
ca 50 000 anställda världen över. Mer information finns på
www.siemens-healthineers.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/syntheticmr-ab/r/symri--neuro-fran-syntheticm...
https://mb.cision.com/Main/11663/2875833/1087061.pdf

Författare AktieTorget News