Du är här

2018-06-07

TalkPool AG: Protokoll för den 16e ordinarie bolagsstämman för Talkpool AG

Plats: Hotel Stern, Reichsgasse 1, 7000 Chur, Schweiz
Datum: måndag den 28e maj 2018 klockan 10:00

Magnus Sparrholm Ordförande
Wolfgang Essig Styrelsemedlem
Stefan Lindgren Styrelsemedlem
Erik Strömstedt VD
Gabriela Weber Sekreterare
Martin Bettinaglio Revisor
Josef Gabrieli Företrädare för frånvarande aktieägare

Beate Rickert Styrelsemedlem
Stan Schreuder Styrelsemedlem

Ordföranden noterar följande fakta:
a) Ordinarie bolagsstämma har kallats i enlighet med Art. 8.2 i
Schweizisk lag enligt följande:

Med publicering i den schweiziska officiella handelskammarens
publikation (SOGC) den 4 maj 2018.

Vidare har ett pressmeddelande med publicering på bolagets hemsida
gjorts, men bolaget har avstått från att skicka ut inbjudan per brev
eller via e-post.

b) Tre (3) aktieägare är närvarande. De representerar 1'893'594 aktier
som varen har ett nominellt värde på CHF 0,05. Representation:

- 2 aktieägare representerar 1'772'545 egna aktier
- 1 aktieägare representerar 121'049 aktier baserat på auktorisation
av en annan aktieägare

Icke närvarande aktieägare har möjlighet att utnämna en representant,
men så har inte skett:

- 0 agenter representerar 0 aktier
- Företagsledningen Erik Magnus Sparrholm, styrelseordförande i
TalkPool AG, representerar 0 aktier

- Den oberoende proxyrepresentanten, MLaw Josef Gabrieli,
representerar 0 Aktier

- Ingen depositionsrepresentant är närvarande
Totalt representeras 1'893'594 röster och det motsvarar CHF 94'679,20
nominellt värde.

c) den ordinarie bolagsstämman är fullt fungerande och kan genomföra
alla resolutioner.

Det finns inga invändningar mot ovanstående uttalanden.
1. Granskning av protokollet från ordinarie bolagsstämma den 21 juni
2017

Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0
röster.

0 aktier avstår från att rösta.
Protokollen godkändes enhälligt.
2. Revisors rapport
Revisorn Martin Bettinaglio (PWC) tackar för mandatet och hänvisar
till att den detaljerade revisionsrapporten är en del av
årsredovisningen 2017.

3. Godkännande av årsredovisningen 2017 och koncernredovisningen 2017
samt ersättningsrapport 2017

3.1. Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till
0 röster. 0 aktier avstår från att rösta.

Årsredovisningen godkändes enhälligt.
3.2. Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till
0 röster.

0 aktier avstår från att rösta.
Ersättningsrapporten godkändes enhälligt.
4. Anslag av tillgängligt resultat
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0.
0 aktier avstår från att rösta.
Anslaget på tillgängligt resultat godkändes enhälligt.
5. Ansvarsfrihet för styrelsens och verkställande utskottets ledamöter
Utsläpps med lediga röster medan aktieägare som är styrelseledamot
eller verkställande utskott avstod.

6. Val
6.1. Individuella val av styrelsens ledamöter
Erik Magnus Sparrholm, medborgare i Sverige, i Chur omvaldes enhälligt
Wolfgang Essig, från Nesslau, i Lottstetten (D) omvaldes enhälligt
Stefan Lindgren, Sveriges medborgare, i Vallda (SE) omvalts enhälligt
Constantinus Schreuder, nederländsk medborgare, i Ulvenhout (NL)
omvalades enhälligt

6.2. Val av styrelsens ordförande
Erik Magnus Sparrholm omvaldes enhälligt till styrelseordförande
6.3. Individuellt val av ersättningsutskottets ledamöter
Wolfgang Essig, från Nesslau i Lottstetten (D) omvaldes enhälligt
Constantinus Schreuder, nederländsk medborgare valdes enhälligt
6.4. Val av revisionsorganet för budgetåret 2018
Pricewaterhouse Coopers AG, 7000 Chur, omfördes enhälligt för
räkenskapsåret 2018

6.5. Val av oberoende proxyrepresentant
Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0
röster.

0 aktier avstår från att rösta.
7. Godkännande av det totala beloppet för styrelsens framtida
ersättningar

Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0
röster.

0 aktier avstår från att rösta.
8. Godkännande av det totala beloppet för framtida ersättningar till
verkställande ledningen

Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0
röster.

0 aktier avstår från att rösta.
9. Godkännande av den totala summan av rörlig ersättning till
verkställande ledningen för budgetåret 2017

Styrelsens förslag godkänns i öppen omröstning med 1'893'594 till 0
röster.

0 aktier avstår från att rösta.
10. Övrigt:
inget annat ämne togs fram
Aktieägarens möte slutar klockan 10.30h
Bolagsstämman hölls på engelska men mötesprotokollet har skickats till
handelskammaren på tyska i enlighet med schweizisk lag. Detta
protokoll på svenska ger en bra översikt över mötet, men det tyska
originalet är lite mer omfattande när det gäller formella detaljer.

Chur, Schweiz den 28 maj 2018Top of Form
Ordförande Sekreterare
....................................
......................................

Erik Magnus Sparrholm Gabriela Weber

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
Talkpool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi
levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala
leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa
erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala
företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar
med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7:e juni 2018 kl. 13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/talkpool-ag/r/protokoll-for-den-16e-ordinarie-...
http://mb.cision.com/Main/14365/2542381/855738.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.