Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Tangiamo Touch Technology AB: Beslut vid årsstämma i Tangiamo Touch Technology AB den 7 maj 2020

Val av styrelse och revisor
Ordföranden redogjorde för det förslag till styrelse som inkluderats i
kallelsen och noterade samtidigt att den föreslagna styrelseledamoten
Hans Jacobsson avböjt omval p.g.a. personliga skäl.

Som alternativt förslag framfördes vid stämman val av styrelse
bestående av tre personer i form av Staffan Hillberg, Ingemar Asp
samt Petrus Kucukkaplan. Stämman beslutade mot bakgrund av ovan att
till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill slutet av
nästa årsstämma välja:

· Ingemar Asp (omval);
· Staffan Hillberg (omval);
· Petrus Kucukkaplan (nyval);

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande i bolaget utse
Staffan Hillberg.

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja
revisionsbolaget PwC till bolagets revisor.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31
december 2019.

Ersättning till styrelsens ledamöter och revisor
Beslutades att arvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens
ordförande och två prisbasbelopp till övriga stämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor utbetalas enligt
godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag till emission
av teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens
förslag.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i
Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market
och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming.
Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och
visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på
kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer
information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie
(TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/beslut-vid-ars...
https://mb.cision.com/Main/15612/3106682/1243914.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.