Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Tangiamo Touch Technology AB: Konvertering resterande lån, bolaget skuldfritt

Tangiamo har erhållit begäran om konvertering av kvarvarande lån, 4
072 000 kr inklusive ränta, vilket Bolaget upptog i september 2019.
Styrelsen för Bolaget har idag beslutat att konvertera lånet till
kursen 1,048 kr per aktie. Pris per aktie, enl avtal, motsvarar 10%
rabatt till genomsnittskursen mellan den 22 januari 2020 och den 11
februari 2020.

Bolaget emitterar därmed 3 885 496 aktier. Efter konverteringen är
bolaget skuldfritt.

"Efter ett utmanade 2019 står bolaget idag utan skulder, med en kassa
och har moment på marknaden. Vi är tacksamma för förtroendet från
våra aktieägare."

Linh Thai, CEO

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-12
kl 17:00.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i
Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market
och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming.
Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och
visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på
kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer
information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie
(TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3,
Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tangiamo-touch-technology-ab/r/konvertering-r...
https://mb.cision.com/Main/15612/3034021/1192852.pdf

Författare Cision News