Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-20

Taurus Energy: Kvartalsrapport Q3 Taurus Energy AB (publ)

Andra kvartalet mars - maj 2019

Koncernen

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, -1 691 (-1 481) kSEK

Moderbolaget

Intäkter under tredje kvartalet uppgick till - (-) kSEK

Resultat före skatt, - 1 331 (-1 212) kSEK

Perioden mars 2019 - maj 2019

Koncernen

· Nettoomsättning under perioden mars 2019- maj 2019 uppgick till -
(-) kSEK

· Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till - (-)
kSEK

· Resultat före skatt -1 691 (-1 481) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 13 426 (19 681) kSEK vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 3 053 (9 595) kSEK vid periodens slut.
Moderbolaget

· Nettoomsättning under perioden mars 2019- maj 2019 uppgick till -
(-) kSEK

· Övriga intäkter under det tredje kvartalet uppgick till - (-)
kSEK

· Resultat före skatt -1 331 (-1 212) kSEK
· Summa eget kapital uppgick till 39 248 (44 628) kSEK vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 2 632 (9 372) kSEK vid periodens
slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för fram till tredje kvartalet 2018/2019
uppgick före skatt till - 4 852(- 4 701) kSEK eller -0,05 kr per
aktie. Antal utestående aktie per den 31 maj 2019 var 4 460 112
A-aktier och 88 216 606 B-aktier, totalt 92 676 718 aktier, samt 1
000 000 utestående teckningsoptioner.

VD-kommentar

Taurus fick under perioden besked om förestående godkännande av
XyloFerm-patentet i USA, en av de för Bolaget mest intressanta
marknaderna. Vi har under perioden även färdigställt inledande
förbehandlingsförsök med tidigare nämnd intressent från
fordonsindustrin med goda resultat och diskuterar i nuläget
påföljande projekt tillsammans med en extern processleverantör i
syfte att skapa en möjlighet till kommersiell implementation av
XyloFerm.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är
att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal
internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat
på Spotlight Stock Market. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

XyloFerm-patent

Patentansökan för Taurus Energys jäststam XyloFerm har givits en s.k.
notice of allowance på Amerikanska patentverkets hemsida. Detta
innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter
inbetalning av godkännandeavgift. Ansökan delades tidigare under året
upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som
angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att
skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika

patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna
fristen på 3 månader i samband med att den avdelade patentansökan för
metodiken lämnas in.

Utvärderingsprojekt, intressent från fordonsindustrin

Inledande utvärdering av förbehandlingsmetod i kombination med jäsning
med XyloFerm är slutförd och har visat lovande resultat. Då både
förbehandlingsmetod och jäsning konstaterats fungera väl tekniskt
redan i detta inledande projekt har diskussion inletts om utökat
projekt med fokus på processekonomi. I nuläget agerar Taurus ombud
för den leverantör som tillhandahåller förbehandlingen i syfte att
skapa en plattform för XyloFerm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

Taurus träffade LBDS på Fuel Ethanol Workshop i juni för årligt
styrmöte och diskussion av pågående projekt. Bl.a. diskuterades
tillskottet av Toyotas jäststam XyloAce i LBDS's produktutbud och hur
ett så brett urval som möjligt för cellulosajäst gynnar alla parter i
arbetet med att bygga marknaden för både 1,5G och 2G. Även LBDS's
möjlighet att leverera jäst till projekt utanför USA, och därmed
utökning av nuvarande distributionsavtal, togs upp.

Under konferensen träffade Taurus även Quad County Corn Processors och
nyligen ansluten partner för uppföljning av pågående projekt.

Granskning av kvartalsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 21 oktober 2019.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454
74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/kvartalsrapport-q3-taurus-ene...
https://mb.cision.com/Main/11539/2845492/1066075.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.