Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-16

Taurus Energy: Taurus Energy Aktiebolag (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 11 december 2019 avslutades teckningsperioden i Taurus Energy
Aktiebolag (publ)s ("Taurus Energy" eller "Bolaget")
företrädesemission ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har
tecknats till totalt 70,29 procent där cirka 51,27 procent tecknades
med stöd av uniträtter och cirka 19,03 procent tecknades utan stöd av
teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka
15,6 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med de principer som angivits i memorandumet som upprättats
med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25
november 2019. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd
av uniträtter skickas till de som tilldelats units via
avräkningsnota.

Sammantaget tillförs Bolaget cirka 15,6 miljoner SEK genom
Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader. När
registrering skett på Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units
("BTU") till nyemitterade B-aktier samt teckningsoptioner av serie
2019/2021 (TO 3 B) ("Teckningsoptioner"). Preliminär avstämningsdag
för sådan omvandling är omkring vecka 2 2020, varvid BTUer kommer att
omvandlas till B-aktier samt Teckningsoptioner.

Antalet aktier ökar från 92 676 718 till 157 822 698 när units
omvandlats till nyemitterade B-aktier. Efter att Företrädesemissionen
registreras kommer det finnas 2 723 112 A-aktier och 155 099 586
B-aktier i Taurus Energy.

Enligt vad som angivits i memorandumet kommer perioden för utnyttjande
av teckningsoptioner ske mellan 1 mars - 16 mars 2021. Vid fullt
utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget mellan 7,8 och
15,6 MSEK, beroende på teckningskurs.

Taurus Energys VD, Fredrik Weschke kommenterar:

"Vi är nöjda med utfallet och vill tacka både gamla och nytillkomna
aktieägare för förtroendet. Med kassan stärkt för de kommande åren
kan vi fokusera på marknadsinsatser och fortsatt produktuveckling för
avancerad etanolproduktion."

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat projektledare och
emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls
Advokatbyrå AB har agerat legala rådgivare till Bolaget i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69,
info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att
kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete
kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal
överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter
på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som
ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus
är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Viktig information

Denna information är sådan information som Taurus Energy Aktiebolag
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
december 2019 kl. 13:40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/taurus-energy/r/taurus-energy-aktiebolag--pub...
https://mb.cision.com/Main/11539/2992148/1162620.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.