Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-27

tbd30 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 (mars - juli)

tbd30 AB (publ) årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida www.tbd30.se.

"Med den genomförda nyemissionen har tbd30 såväl en ambition som kapacitet att förvärva ett målbolag med ett företagsvärde på 2-5 mdkr. Vi har valt att lägga fokus på den växande branschen affärstjänster. Det är en sektor som vi anser har intressanta och goda utsikter, med i många fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete." skriver Anders Lönnqvist, VD för tbd30 AB (publ) i årsredovisningens VD-kommentar.

För fullständig årsredovisning, se bilaga till detta pressmeddelande samt www.tbd30.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
caesar.gezelius@tbd30.se

Informationen är sådan som tbd30 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Författare Cision