Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-24

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECH erhåller order värd 6 MSEK från Taiwan-baserad tillverkare av optiska filmer

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order som avser produktionssystem för tillverkning av optiska filmer såsom LGP:er, frambelysning (front light) samt diffusers (ljusspridare) till mini-LED-bildskärmar från det Taiwan-baserade bolaget Global Lighting Technologies. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 6,0 MSEK.

Global Lighting Technologies är en ledande aktör inom utveckling och storskalig produktion av avancerade ljusspridare. Bolaget har mer än 1 600 anställda, och utöver i Taiwan bedrivs verksamhet även i Japan, Kina och USA.

Ordern inkluderar ett produktionssystem av typen TCP150 RtS och kommer att användas inom kundens utvecklingsverksamhet, med målsättningen att integrera den i kommersiella lösningar.

Leverans förväntas ske i slutet av det fjärde kvartalet 2022.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2022 16.10 CET. 

Författare Cision