Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 september 2021.

Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) tkr, nettoresultatet till -4 318 (-4 925) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -563 (-3 125) tkr.

Under perioden januari - september 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till 0 (105) tkr, nettoresultatet till -10 975 (-17 581) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 082 (-13 453) tkr.

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2021 8.00 CET. 

Författare Cision