Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-18

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 juni 2022.

Bolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2022 uppgick till 34 (0) tkr, nettoresultatet till -8 187 (-2 557) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -4 259 (-1 716) tkr.

Under det första halvåret 2022 uppgick bolagets nettoomsättning till 5 829 (0) tkr, nettoresultatet till -12 201 (-6 657) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -10 361 (-5 519) tkr.

Händelser under perioden

TC TECH Sweden AB (publ) har genomfört en fulltecknad företrädesemission om 6 349 349 aktier i enighet med det beslut som fattades vid extra bolagsstämma den 7 april 2022. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 507 947,92 kr, samtidigt som bolaget tillhörts ca 24,8 Mkr i likvida medel.

TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit sin första order inom biotekniksektorn från Israel-baserade diagnostikbolaget Picodya Technologies Lt. Ordern är värd cirka 6,5 MSEK som avser produktionssystem och kringutrustning för tillverkning av förbrukningsvaror inom mikrofluidik/diagnostik.

Händelser efter periodens utgång

TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att Budbolaget CIMON Acquisition AB den 5 juli offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägare i TC TECH Sweden AB (publ). Samt att CIMON Acquisition AB den 27 juli offentliggjort erbjudandehandling avseende budpliktserbjudande till aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ).

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 augusti 2022 8.00 CET. 

Författare Cision