Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-11

Tectona Capital: Nyhetsbrev Tectona Capital AB i januari 2019

Fastighetsförvärv

Vid två tillfällen under hösten 2018 har bolaget varit mycket nära
fastighetsförvärv. Av olika skäl har affärerna inte gått hela vägen i
mål. Just nu pågår utvärdering av nya objekt och styrelsen bedömer
det sannolikt att något förvärv kommer presenteras under första
kvartalet.

Ny fastighetsskatt

En ny skattereform gällande fastighetsskatt har genomförts i Panama.
Den nya fastighetsskatten som börjar gälla från och med 1 januari
2019 innebär i korthet att skattesatsen sänks men att
taxeringsvärderingen ökar. Det nya taxeringsvärdet skall vara ca 60 %
av marknadsvärdet. Tidigare taxeringsvärden har inte uppdaterats och
varierar kraftigt mellan liknande fastigheter.

Tectonas styrelse ser positivt på skattereformen vilket innebär att
skatten blir mer lika och rättvisande. För Tectonas del innebär den
nya skattesatsen en besparing på mellan fem till tiotusen dollar per
år, enligt en preliminär uträkning.

Bokslutskommuniké

Den 22 februari presenteras bokslutskommunikén för 2018.

Värdering av fastigheter

Vid årsskiftet har ett värderingsföretag anlitats för att utföra
värdering av samtliga Tectonas objekt. Vi har i skrivande stund fått
in hälften av värderingarna och en indikation är att värdeökningen
under 2018 har varit mellan 1 % - 2 %. Värdeförändring av
underliggande tillgångar redovisas inte i bokslutet eftersom bolaget
inte redovisar enligt IFRS.

Fastighetsmarknaden har under året varit svalare i Panama jämfört med
tidigare år. Orsak till detta tros vara dels att tillväxten sjunkit
till 5 % och dels avvaktan inför stundande presidentval. Många
bedömare tror på snabbare prisökning under 2019 efter att flera stora
avtal med Kina är på plats. Dessutom finns det stora förhoppningar om
ökad tillväxt efter presidentvalet i april.

Styrelsen för Tectona upprepar tidigare bedömning att
fastighetsmarknaden i Panama har större potential jämfört med den
svenska fastighetsmarknaden under kommande fem års period. Panama har
högre tillväxttakt och hushållen har lägre skuldsättning jämfört med
den svenska marknaden.

Insiderhandel

Styrelseledamöter för Tectona har sedan notering i april handlat
aktier vid fem tillfällen. Totalt har knappt 21.000 stycken aktier
förvärvats för mellan 1,7 kr till 2 kr. Ingen person med insyn i
bolaget har sålt aktier i Tectona under 2018.

På Finansinspektionens insynslista återfinns aktieaffärer som utförts
av personer med insyn i noterade bolag.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller
kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
januari 2019.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande
marknaden Panama City.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tectona-capital/r/nyhetsbrev-tectona-capital-a...
https://mb.cision.com/Main/15782/2716251/975411.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.