Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Tele2 AB: Tele2 vinner skattemål

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) Kammarrätten har i fredags upphävt förvaltningsrättens beslut och godtagit Tele2s krav på avdrag för valutakursförluster i samband med etableringen av Tele2s tidigare samriskbolag i Kazakstan.

Kammarrätten biföll Tele2s yrkande om avdrag för en valutakursförlust relaterad till konvertering av ett aktieägarlån i samband med etableringen av Tele2s tidigare samriskbolag i Kazakstan.

Domen från kammarrätten innebär att Tele2 kommer att befrias från en fordran från Skatteverket på 363 miljoner svenska kronor, inklusive skattetillägg och ränta, förutsatt att Skatteverket inte överklagar domen.

Information till redaktionen:
Pressmeddelande från den 5 januari 2021: Förvaltningsrätten meddelar dom om avdrag för valutakursförlust (https://www.tele2.com/sv/media/pressmeddelanden/2021/forvaltningsratten-meddelar-dom-om-avdrag-for-valutakursforlust/)

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hallstan, Head of PR, Tel: +46 761 15 38 30
Pernilla Grennfelt, Interim Head of Investor Relations, Tel: +46 701 66 31 74

Författare Cision