Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2020: Liikevaihto ja tulos laskivat COVID-19 -pandemian ja tilaajaverkkojen teknologiamurroksen vuoksi, liiketoiminnan rahavirta kasvoi


TELESTE OYJ   PUOLIVUOSIKATSAUS     13.8.2020  KLO 8:30         


TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2020


LIIKEVAIHTO JA TULOS LASKIVAT COVID-19 -PANDEMIAN JA TILAAJAVERKKOJEN TEKNOLOGIAMURROKSEN VUOKSI, LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA KASVOI

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 33,5 (42,3) miljoonaa euroa, laskua 20,7 %
- Oikaistu liiketulos oli 0,1 (2,3) miljoonaa euroa, laskua 93,5 %
- Liiketulos oli -0,4 (2,3) miljoonaa euroa, laskua 117,9 %
- Osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,07) euroa, laskua 176,1 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,11 (0,08) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 11,1 (-3,2) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset olivat 30,0 (43,1) miljoonaa euroa, laskua 30,3 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 79,0 (76,2) miljoonaa euroa, kasvua 3,7 %


Tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

- Liikevaihto oli 70,1 (83,5) miljoonaa euroa, laskua 16,1 %
- Oikaistu liiketulos oli 1,6 (4,0) miljoonaa euroa, laskua 60,7 %
- Liiketulos oli 1,0 (-3,3) miljoonaa euroa, vertailukausi sisälsi ulkomaiseen tytäryhtiöön kohdistuneen rikoksen seurauksena menetyt varat ja varauksen, yhteensä 7,3 miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,25) euroa
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -0,18 (-0,27) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 11,2 (-4,1) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset olivat 75,9 (88,8) miljoonaa euroa, laskua 14,5 %


Näkymät vuodelle 2020

COVID-19 -pandemiasta johtuen monet maat Telesten päämarkkinoilla ovat asettaneet ankaria ja laajoja rajoituksia yhteiskunnan toimintaan. Tällä hetkellä on erittäin vaikeaa arvioida pandemian negatiivisten vaikutusten suuruutta Telesten liikevaihtoon ja liiketulokseen tilikaudella 2020. Arvioimme että jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto ja oikaistu liiketulos jäävät vuoden 2019 tason alle.


Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Telesten toiseen vuosineljännekseen vaikuttivat erityisesti COVID-19 -pandemia ja tilaajaverkkojen teknologiamurros, joiden seurauksena jatkuvien liiketoimintojen saadut tilaukset, liikevaihto ja liiketulos laskivat selvästi vertailukaudesta. Tilauskanta ja rahavirta kasvoivat vertailukauteen nähden.

COVID-19 -pandemian negatiiviset vaikutukset Telesten liiketoimintaan jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana. Eri maiden toimenpiteiden seurauksena operaattorit rajoittivat tai keskeyttivät laajakaistaverkon rakennustöitä ja osa matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista joutui sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Pandemian vaikutukset Telesten toimitusketjuun ja komponenttien saatavuuteen ovat olleet rajallisia. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet toimintakykyisinä. Liikkumisrajoituksien vaiheittaiset purut alkoivat kohdemarkkinoillamme ja asiakkaidemme toiminta normalisoitui osittain jo kesäkuun aikana. Tietyillä markkinoilla, kuten USA:ssa pandemiatilanne on edelleen vaikea.
Pandemian kokonaisvaikutusta Telesten liiketoimintaan on edelleen erittäin vaikeaa arvioida, johtuen pandemian kehittymiseen ja mahdolliseen toiseen aaltoon liittyvästä epävarmuudesta. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä kustannussäästöjen saavuttamiseksi sekä toimituskykymme että likviditeetin turvaamiseksi. Aloitimme tuotannon alihankinnan sopeuttamisen, käynnistimme lomautuksia ja muita kustannusten säästötoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan pandemian ja markkinatilanteen edellyttämässä laajuudessa. Henkilöstömme on osoittanut joustavuutta niin kustannussäästöjen kuin uusien toimintatapojenkin osalta, tästä edelleen suuri kiitos. Telesten prioriteettinä on suojella työntekijöidensä turvallisuutta ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus asiakkaiden palvelemiseksi. Pyrimme palaamaan normaaliin työskentelytapaan hyviä uusia toimintamalleja soveltaen heti kun pandemia antaa siihen edellytykset.

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset laskivat toisen vuosineljänneksen aikana sekä tilaajaverkkotuotteissa että videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa. Tilauksien lasku johtui COVID-19 ‑pandemian aiheuttamista rajoitteista operaattorien ja junavalmistajien toimintaan. Operaattorit viivästyttivät  verkkopäivityksiään niin pandemian kuin käynnissä olevan teknologiamurroksen vuoksi. Tilauskanta kasvoi hieman vertailukaudesta. Noin 48 % tilauskannasta ajoittuu kuluvalle vuodelle, mutta COVID-19 –pandemia voi viivästyttää toimituksia. Liikevaihto laski vertailukaudesta tilaajaverkkotuotteissa COVID-19 -pandemian seurauksena sekä asiakkaiden valmistautuessa hajautetun verkkoarkkitehtuurin käyttöönottoon. HFC–tuotteiden liikevaihdon laskiessa, vähensimme henkilöstöä ja toteutimme kustannussäästöjä tuotannossa. Tilaajaverkkotuotteiden kysynnän lasku koskee koko toimialaa ja arviomme mukaan olemme säilyttäneet markkinaosuutemme pandemian ja verkkoarkkitehtuurin teknologiamurroksen aikana. Hajautetun verkkoarkkitehtuurin uusia tuotteita testataan parhaillaan yhdessä asiakkaiden kanssa Euroopassa ja USA:ssa, mutta COVID-19 –pandemia hidastaa testauksia. Myös videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa liikevaihto laski vertailukaudesta johtuen erityisesti pandemian aiheuttamista rajoituksista asiakkaiden liiketoimintaan. Liikevaihdon laskun seurauksena Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen liiketulos laski vertailukauteen verrattuna.

Network Services –liiketoiminta-alueen jatkuvien toimintojen liikevaihto laski Englannissa, missä keskityttiin korkean lisäarvon palveluihin ja karsittiin matalamman katteen projektipalveluita. Näiden muutosten ansiosta kannattavuus oli hyvällä tasolla, mutta liiketulos laski hieman hyvästä vertailukauden tasosta. COVID-19 –pandemiasta johtuen operaattoriasiakkaat alkoivat maaliskuun aikana rajoittaa asennuksia verkoissaan Sveitsissä, Englannissa ja Suomessa. Rajoitukset jatkuivat toisen vuosineljänneksen aikana vaiheittain vapautuen. Taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan olleet merkittäviä toisen vuosineljänneksen aikana.

Kuten toukokuussa tiedotimme, Teleste keskittyy teknologialiiketoimintoihin ja niitä tukeviin korkeamman lisäarvon palveluihin. Tämän seurauksena yhtiö on päättänyt luopua Saksan palveluliiketoiminnasta ja luokittelee Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminnan IFRS 5:n mukaisesti (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”). Tavoitteena on päästä ratkaisuun Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden  toiminnan jatkosta lähiaikoina.”

14.5.2020 annetun tiedotteen mukaan Saksassa toimivien Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta on luokiteltu IFRS 5:n mukaisesti (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) myytävänä olevaksi ja raportoidaan standardin mukaisesti lopetettuna toimintona ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Kyseinen liiketoiminta on raportoitu aiemmin Network Services –liiketoiminta-alueen luvuissa.


Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot

Avainluvut4-6/20204-6/2019Muutos %
Liikevaihto, M€33,542,3-20,7 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1)0,12,3-93,5 %
Oikaistu liiketulos, % 1)0,4 %5,3 % 
Liiketulos, M€-0,42,3-117,9 %
Liiketulos, %-1,2 %5,3 % 
Författare Teleste Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.