Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-22

Telia Company: Ändrade redovisningsprinciper samt omräkning av historiska siffror

Till följd av förvärvet av Bonnier Broadcasting har Telia Company
ändrat sina redovisningsprinciper för licensierade film- och
programrättigheter för att vara i linje med de IFRS-principer som
tillämpas inom media-branschen. Dessutom har redovisningen av
erbjudandet att byta in mobiltelefon i Norge ändrats.

Ändrade redovisningsprinciper för film och programrättigheter samt
omräkning av Liiga

Redovisningen av Telia Companys programrättigheter avseende Liiga har
omräknats vilket resulterar i att endast den innevarande säsongen
redovisas som tillgång samt skuld i balansräkningen och att
avskrivningarna nu minskar EBITDA. Framtida säsonger av Liiga ligger
utanför balansräkningen vilket har minskat både tillgången och
skulden. Dessa framtida säsonger presenteras istället som
kontraktuella åtaganden. Rörelseresultatet förblir oförändrat och
nettoresultatet är positivt påverkat från en reversering av
diskonteringseffekter. Det var ingen nettoeffekt på fritt kassaflöde,
operativt fritt kassaflöde eller totalt kassaflöde.

Under tidigare redovisningsprinciper var tillgången kopplad till
programrättigheten samt relaterad skuld för alla säsonger avseende
Liiga redovisade i balansräkningen när licensperioden började.
Avskrivningarna var klassificerade utanför EBITDA och kassaflödena
var klassificerade som betald CAPEX inom investeringsverksamheten.
Tillgångar och skulder avseende film och programrättigheter redovisas
nu i balansräkningen när licensperioden börjar, och filmen eller
programmet är tillgängligt för den första visningen/sändningen.
Avskrivningar av film och programrättigheter är klassificerade som
rörelsekostnader inom EBITDA och kassaflödet är klassificerat inom
löpande verksamheten.

Justering avseende redovisningen av erbjudandet att byta in
mobiltelefon i Norge ("Svitsj")

Redovisning av de norska leasingkontrakten för mobiltelefoner, vilka
inkluderar en rätt för Telia Companys kunder att byta till en ny
mobiltelefon genom att återlämna sin existerade samt ingå ett nytt
leasingkontrakt, har ändrats så att samtliga kontrakt redovisas som
operationell leasing. Tidigare har en del av kontrakten redovisats
som finansiell leasing. Justeringen görs retroaktivt och påverkar
endast 2019. Justeringen har ingen påverkan på fritt kassaflöde,
operativt fritt kassaflöde eller totalt kassaflöde, men ökar CAPEX,
EBITDA och avskrivningar med en negativ påverkan på nettoresultatet.

[image]
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/telia-company/r/andrade-redovisningsprinciper...
https://mb.cision.com/Main/40/3014379/1177951.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.