Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Terranet AB: Förslag på ny styrelse i TerraNet

Aktieägare som företräder ca 30 procent av rösterna på stämman har
inkommit med följande förslag på ny styrelse i Bolaget:

· Anders Rantén (ordförande, nyval), VD i Upplands Bilforum. Tidigare bl a VD Malmö Aviation, VD ITP S.A.
· Michel Roig (ledamot, omval), Senior Vice President, Fingerprint Cards. Tidigare bl a General Manager, Aava Mobile, VP Marketing, Terranet.
· Lars Novak (ledamot, omval), Director Rich Messaging, Sinch. Tidigare R&D Manager, Sony Mobile och Ericsson.
· Karolina Bjurehed (ledamot, nyval), Head of Investment Relations, Volvo Cars Tech Fund. Tidigare Volvo Cars Innovation Partnerships, Volvo Cars Digital Innovation
· Arne Hansson (ledamot, nyval), VD IDEON Open AB. Tidigare VD Xh-Mobile, Sony Mobile, CFO Ericsson Mobile Platforms.
· Claes Lachmann (ledamot, nyval), Charlottenlunds Gård AB. Tidigare Head Private Banking Swedbank South, Head Wealth Management SEB.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
suppleanter.

Inför årsstämman den 15 maj har Conny Larsson (nuvarande ordförande)
meddelat att han avböjer omval. Peter Janevik och Pär-Olof
Johannesson har meddelat att de avböjer omval. Pär-Olof Johannesson
kvarstår som VD.

Styrelsearvodet föreslås vara 200 000 kr till styrelsens ordförande
och 100 000 kr var till övriga ledamöter.

Som information kommer också en Advisory Board upprättas med följande
medlemmar:

· Mei Wen, Venture Catalyst, MSc Engineering, Oxford University, MBA Harvard Business School
· Heiner Schmeck, Business Developer, Terranet, Stuttgart (tidigare CEO Cartech och Sr Manager, Daimler)
· Anna Teyssot, Director Ventures Development and Integration Renault-Nissan-Mitsubishi, PhD Physics
· Stefan Tilk, Vice Chairman and CEO NEVS

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

OM TERRANET

TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat
förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt
huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter
i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq
First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/forslag-pa-ny-styrelse-i-terran...
https://mb.cision.com/Main/15517/3105672/1243141.pdf

Författare Cision News