Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Terranet AB: Ny order från fordonskomponentleverantör inom smarta bromssystem

Terranet har i dag fått en ny beställning från den ledande
fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem som bolaget
sedan tidigare samarbetar med enligt pressmeddelande den 21 mars
2019. Denna andra fas i projektet avser prototypframtagning och
funktionsprovning för en avancerad kommunikationslösning mellan
fordon. Ordervärdet för denna fas i projektet är motsvarande 640 000
kronor med omedelbar leveransstart.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar
avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund,
Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina.
TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 augusti 2019 kl 15:50 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/ny-order-fran-fordonskomponentl...
https://mb.cision.com/Main/15517/2876000/1087176.pdf

Författare Cision News