Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Terranet AB: PROJEKTFINANSIERING OCH SAMARBETSAVTAL INOM KOLLISIONSVARNING MELLAN TERRANET, HÖGSKOLAN I HALMSTAD, ASTAZERO ...

Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i
Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av
funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart,
som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Samarbetet syftar till att,
utifrån en modell för optimering av positioneringsmekanismer för
simultan lokalisering och navigering av uppkopplade och
sammankopplade fordon, ta fram nya säkerhetskritiska applikationer
för kollisionsvarning i trafikkorsningar. Projektet påbörjas i
oktober och har en budget på 12 MSEK.

"Detta projekt är ett betydelsefullt steg framåt för att realisera
bolagets strategiska inriktning, affärsplan och vision inom aktiv
fordonssäkerhet," säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

"Vi välkomnar Terranets deltagande i detta initiativ inom aktiv
fordonssäkerhet och ser fram emot att dra nytta av bolagets expertis
inom 5G-positionering," säger professor Alexey Vinel vid Högskolan i
Halmstad som leder projektet.

KK-stiftelsen finansierar projekt inom forskning och utbildning på
avancerad nivå, som bygger kompletta miljöer, under förutsättning att
näringslivet aktivt medverkar i dessa projekt. Värdet av
näringslivets medverkan - i form av kompetens, utrustning och så
vidare - ska minst motsvara det belopp som KK-stiftelsen går in med.
Stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft, baserat
på att samproducerade projekt mellan akademi och näringsliv skapar
stor nytta för bägge parter. Finansieringen vänder sig till Sveriges
högskolor och nya universitet. KK-stiftelsen bildades 1994, fick när
de så kallade löntagarfonderna avskaffades ett startkapital på 3,6
miljarder kronor, och har nu satsat 9,3 miljarder kronor på fler än 2
500 projekt.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62
Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

(christina.bjornstrom@terranet.se)OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade lösningar avsett för avancerat förarstöd
och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor
i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och
Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North
Premier.

www.terranet.se
Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/projektfinansiering-och-samarbe...
https://mb.cision.com/Main/15517/2915528/1112030.pdf

Författare Cision News