Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Terranet AB: TerraNet ökar den garanterade delen i den planerade emissionen till 100 procent genom ytterligare toppgaranti

Styrelsen i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") har den
11 maj 2020 ingått avtal om en ytterligare s.k. toppgaranti i den
planerade företrädesemissionen med externa investerare.
Företrädesemissionen är i och med detta garanterad till 40,4 MSEK,
motsvarande 100 procent.

Som pressmeddelandes 24 februari 2020 har styrelsen i Bolaget beslutat
att genomföra en företrädesemission, givet godkännande vid
bolagsstämman som planeras den 15 maj 2020. Företrädesemissionen om
cirka 40,4 MSEK omfattades först till cirka 11 procent av
teckningsförbindelser och till cirka 64 procent av s.k.
bottengaranti, och var därmed säkerställd till 75 procent. Den 5 maj
2020 meddelades att Bolaget ingått avtal om en s.k. toppgaranti om 2
MSEK, vilket ökade säkerställandegraden från 75 procent till 80
procent.

I och med det nya toppgarantiavtalet om cirka 8,1 MSEK, som ingåtts
med en extern investerare, Maida Vale Capital AB, ökar andelen
emissionsgarantier till cirka 89 procent, och den garanterade delen
av företrädesemissionen ökar till 100 procent av den planerade
emissionen.

För toppgarantin utgår samma garantiprovision som för övriga garanter,
det vill säga, femton (15) procent av det garanterade beloppet i
kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade
beloppet i nyemitterade aktier.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

OM TERRANET
TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat
förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt
huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter
i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq
First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 maj 2020 kl 08.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/terranet-okar-den-garanterade-d...
https://mb.cision.com/Main/15517/3108455/1245375.pdf

Författare Cision News