Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Terranet AB: TERRANET TECKNAR LICENSAVTAL INOM TREDIMENSIONELL BILDANALYS FÖR SJÄLVKÖRANDE BILAR

Terranet har hittills haft sitt huvudsakliga fokus inom mjukvara för
radiobaserad (WIFI, LTE och 5G) positionering för navigering av
automatiserade fordon samt aktiv säkerhet. Bolaget har nu ingått ett
nära samarbete och tecknat ett licensavtal med Gerhard Dirk Smits.
Dirk Smits har utvecklat en unik lösning och algoritmer för
högupplöst bildanalys för optisk scanning och kalibrering med hjälp
av laser i syfte att identifiera rörliga objekt i farliga
trafiksituationer. Det kan t ex vara fotgängare, cyklister eller
elscooterförare som är exponerade i olika stadsmiljöer.

Den licensierade teknologin paketeras genom de varumärkesskyddade
produkterna Photon-Jet och VoxelFlow som lämpar sig särskilt väl för
självkörande bilar och robotautomation. Photon-Jet och VoxelFlow
fungerar som en sensor med tre ögon i form av kameror som kalibrerar
fotoner i högupplöst pixelformat från objekt som reflekteras av
belysning från en laser.

Teknologin kompletterar och har i tester påvisat väsentligt bättre
prestanda än Laserradarn (LIDAR) som är ett liknande optiskt
mätinstrument monterat i bilar (roterande laser och
våglängdsmultiplexering) som i sin tur mäter egenskaper hos
reflekterat ljus för att lägesbestämma avståndet och andra egenskaper
hos ett avlägset föremål. Genom högre noggrannhet i bildanalysen kan
tack vare VoxelFlow fler olyckor undvikas.

Avtalet bygger på en vinstdelning mellan parterna av framtida licens-
och serviceintäkter varav 70% tillkommer Terranet och 30% Dirk Smits.
Avtalet är av karaktären know-how och teknologitransfer med 24
standardbrytande patent som ger Terranet produkt- och affärsägarskap
att marknadsföra och vidareförädla denna plattform inom segmentet för
aktiv fordonssäkerhet.

Dirk Smits har bakom sig mångårig tjänstgöring inom global elektronik-
och halvledarindustri och är en väletablerad uppfinnare och
entreprenör inom bildanalys med bas i Los Gatos i Kalifornien
(Silicon Valley). Dirk Smits kommer att vara en integrerad del av
Terranet för marknadsföringen, produktutvecklingen och
industrialiseringen samt den intensiva roadshow som bolaget nu dragit
igång för att sälja in konceptet till de ledande branschaktörerna.

Patenten till teknologin återfinns i nedan länk.
(https://patents.justia.com/inventor/gerard-dirk-smits)

Segmentet för självkörande bilar och avancerade system för förarstöd
(AV och ADAS) förväntas växa med 20% i årstakt fram till 2030 (Frost
& Sullivan) med de främsta biltillverkarna och underleverantörerna av
aktiv fordonssäkerhet i spetsen. Senaste fem åren har investerats ca
500 miljarder SEK för att vidareutveckla detta segment som leds av bl
a Bosch, Continental, Waymo, Uber, NuTonomy, Tesla, Amazon mfl
(Business Wire i maj 2019).

Terranet har gjort en grundlig analys av potentialen för detta
nischsegment. Såväl fordonssäkerhet som data- och telekommunikation
bygger på principen om redundans, vilket betyder att det krävs olika
kompletterande lösningar för att uppnå en tillförlitlig drift i
synnerhet när det gäller säkerhetskritiska applikationer som
exempelvis fordonsburna lösningar för kollisionsvarning. 360 grader
runt ett fordon finns ett tiotal sensorer med olika teknologier för
lokalisering och navigering, däribland radiopositionering, radar,
LIDAR, GPS, kamera och ultraljud. Syftet med detta partnerskap är att
utöver signalhantering, som idag är bolagets kärnkompetens, vidga
vårt systemerbjudande gentemot bilindustrin med bildkompression
(computer vision). Därmed uppnår vi en ännu mer komplett
fullstacklösning (SLAM-SDK) inom sensor-fusion med både radiobaserad
positionering och optisk scanning i bolagets utbud gentemot kund.
Bolagets patentportfölj och produkterbjudande förstärks väsentligen
genom denna licens vilket gör att vi kan öka vår konkurrenskraft med
ännu tydligare kundnytta och färre trafikolyckor som följd som vision
för Terranets erbjudande, säger bolagets VD Pär-Olof Johannesson

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62
Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

(christina.bjornstrom@terranet.se)OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade lösningar avsett för avancerat förarstöd
och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor
i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och
Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North
Premier.

www.terranet.se
Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 september 2019 kl 10:10 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/terranet-tecknar-licensavtal-in...
https://mb.cision.com/Main/15517/2893855/1099072.pdf

Författare Cision News