Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering juli 2019

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2019 till
397 376 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12
819 fat olja.

Det officiella försäljningspriset ("OSP") för råoljan Oman Export
Blend under juli 2019 uppgår till USD 69,99 per fat (1). OSP
tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är
benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive
handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3
& 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P
Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 13:30 CEST.

(1) OSP för juli 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga
marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för juli 2019,
som det handlats i maj 2019.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner
fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en
genomsnittlig oljeproduktion om 11,767 fat per dag från Block 3&4.
Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och
Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/produktionsuppdatering-juli-2...
https://mb.cision.com/Main/17744/2875117/1086511.pdf

Författare Cision News