Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

TF Bank AB (publ): Styrelsen i TF Bank har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningso...

TF Bank AB:s styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om
återköp till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2018:1.
Erbjudandet omfattar samtliga 1 372 340 utestående teckningsoptioner
och innebär att innehavarna erbjuds sälja sina teckningsoptioner till
TF Bank till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Teckningsoptionerna
har värderats utifrån Black and Scholes baserat på återstående
löptid.

Motivet till erbjudandet är att programmet ej anses uppfylla sitt
syfte. För framtida förslag till incitamentsprogram kommer styrelsen
att utvärdera en för syftet mer lämpad struktur.

TF Bank AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95
33

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 18:00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder
konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad
IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och
utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial
eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är
verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce
Solutions och Credit Cards.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tf-bank-ab--publ-/r/styrelsen-i-tf-bank-har-b...
https://mb.cision.com/Main/13973/3122575/1255478.pdf

Författare Cision News