Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-24

TF Bank AB (publ): TF Bank har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument

TF Bank AB (publ) ("TF Bank" eller "Banken") har emitterat primärkapitalinstrument (AT1) om 100 miljoner svenska kronor med evig löptid och med första möjlighet till inlösen i december 2026 ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 625 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av Bankens kapitalstruktur. Likviddag för Obligationerna är den 1 december 2021 och Obligationerna kommer att noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank agerade sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerade legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2021 kl. 15.30 CET.

Författare Cision