Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

THQ Nordic AB: THQ Nordic publicerar rapport för det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 och Q5: Operativt EBIT ökade m...

JANUARI-MARS 2019

(Jämfört med januari-mars 2018)

· Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630,5 MSEK (632,9).
· EBITDA ökade med 174% till 618,6 MSEK (225,9), motsvarande en
EBITDA-marginal om 38%.

· Operativt EBIT ökade med 217% till 395,9 MSEK (124,9) motsvarande
en operativ EBIT-marginal om 24%.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 777,2 MSEK
(699,8).

· Resultat per aktie uppgick till 1,10 SEK (1,02).
JANUARI 2018-MARS 2019, 15 MÅNADER

(Jämfört med helåret 2017)

· Nettoomsättningen ökade till 5 754,1 MSEK (507,5).
· EBITDA ökade till 1 592,6 MSEK (272,6), motsvarande en
EBITDA-marginal om 27%.

· Operativt EBIT ökade till 897,1 MSEK (202,3) motsvarande en
operativ EBIT-marginal om 16%.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 356,4
MSEK (179,1).

· Resultat per aktie uppgick till SEK 4,68 [1,88).
· Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 2 929,1 MSEK.
Disponibel likviditet inklusive kreditfaciliteter uppgick till 4
521,1 MSEK.

VD-ORD OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Vi avslutade det förlängda räkenskapsåret 2018-2019 med ännu ett
stabilt tillväxtkvartal. Nettoomsättningen ökade 158% till 1 630 MSEK
främst hänförligt till lanseringen av Metro Exodus i februari.
Operativt EBIT steg med 217% till 396 MSEK, till största delen drivet
av Metro Exodus och Satisfactory. Under kvartalet hade vi ett bra
kassaflöde från den löpande verksamheten om 777 MSEK och likvida
medel uppgick till nära 3 miljarder SEK vid kvartalets slut. Samtliga
tre operativa koncerner bidrog till koncernens operativa EBIT i
kvartalet.

Vi verkar på en dynamisk marknad med ökad konkurrens mellan nya och
etablerade digitala distributionsplattformar vilket kommer att gynna
innehållsproducenter som THQ Nordic koncernen. Sedan början av 2019
har koncernen tecknat flera avtal för noterbara värden avseende
innehåll via digital prenumeration, streaming och
nedladdningstjänster på olika plattformar. De kommande åren ser vi
att denna typ av affärer kommer att hjälpa oss att skapa ännu bättre
spel och minska den finansiella risken i bolaget. Intäktsredovisning
av dessa affärer påbörjas inte förrän spelen är lanserade.

GOD UTVECKLING I ALLA AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättningen i affärsområdet Deep Silver var 794 MSEK, främst
drivet av lanseringen av Metro Exodus, koncernens största spelrelease
hittills. Sammantaget har spelet presterat i linje med ledningens
förväntningar och har täckt alla upparbetade utvecklings- och
marknadsföringskostnader. Nettoomsättningen inom Partner Publishing
var 596 MSEK, hänförligt till ett större antal releaser från våra
partners. Färre releaser planeras under innevarande kvartal, perioden
april-juni, jämfört med föregående kvartal.

Nettoomsättningen i affärsområdet THQ Nordic ökade 6% till 143 MSEK,
detta trots att inga större releaser gjordes under kvartalet som
kunde väga upp för förra årets lansering av MX vs ATV All Out!.
Nettoomsättningen i affärsområdet Coffee Stain var 98 MSEK. I
kvartalet hade vi en framgångsrik early access-lansering av
Satisfactory på Epic Game store. Spelets initiala försäljning
överträffade ledningens förväntningar vid tidpunkten för förvärvet av
Coffee Stain.

Under kvartalet investerade vi 305,2 MSEK i vår växande pipeline av
utvecklingsprojekt som ska driva koncernens tillväxt och lönsamhet de
kommande åren. I perioden tecknade vi flera nya projekt, däribland
ett nytt utvecklingsprojekt tillsammans med 4A Games, utvecklaren av
Metro-spelen. Samarbetet rör ett kommande AAA-projekt som ännu inte
har offentliggjorts. Vid utgången av kvartalet hade THQ Nordic, Deep
Silver och Coffee Stain tillsammans 80 spel under utveckling av vilka
48 ännu inte är offentliggjorda.

NYEMISSION OCH FÖRVÄRV

Under kvartalet förstärkte vi vår förvärvskapacitet genom en riktad
nyemission om 2,1 miljarder SEK. Till vår glädje fick vi stor
efterfrågan från både nya och befintliga ägare. Nya ägare innefattar
Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Odin Fonder. Deltagande
befintliga ägare var Swedbank Robur Fonder, Skandia
Livförsäkringsbolag, Skandia Fonder, TIN Fonder, familjen Olsson med
stiftelse, familjen Lundström, RAM One och SEB Fonder tillsammans med
många andra namnkunniga investerare. Jag vill återigen ta tillfället
i akt och tacka er för ett fortsatt förtroende att bygga mer
aktieägarvärde.

Vi fortsätter vår förvärvsstrategi genom omfattande analys och
proaktivt kontaktarbete för att hitta nya förvärvkandidater som kan
förstärka koncernen inom alla prioriterade områden - varumärken,
utveckling och förlagsverksamhet. Vårt erbjudande till entreprenörer
och spelutvecklare - att behålla ett stort mått av självbestämmande -
tilltalar dem som vill fortsätta att bygga sin verksamhet i många år
framöver. Vi har bra momentum och en omfattande lista med potentiella
affärer. För oss är det viktigt att etablera en gemensam grund, inte
bara när det gäller strategi och skäliga avtalsvillkor, utan också
med ömsesidig respekt och förståelse för varandras kultur och
värderingar.

Vi är stolta över att ha fått välkomna en av Europas ledande
spelutvecklare i kvartalet, Warhorse Studios som skapade Kingdom
Come: Deliverance. Vi välkomnade även Australien-baserade 18POINT2
som ny partner publisher. Med förvärvet får vi ett starkt lokalt
management och en plattform för fortsatt tillväxt.

Under kvartalet fastställdes den slutgiltiga förvärvsanalysen (PPA:n)
för förvärvet av Koch Media. I den slutliga PPA:n allokerades 479
MSEK av köpeskillingen till IP-rättigheter som skrivs av över fem år
från förvärvsdatumet. Till följd av detta gjordes en ytterligare
avskrivning om 108 MSEK i kvartalet januarimars 2019 där 84 MSEK är
hänförligt till tidigare kvartal.

Den femte april mottog Koch Media ett så kallat "Statement of
objections" från EU-kommissionen gällande geoblockering. Ärendet hade
redan tidigare offentliggjorts och vi betraktar detta som nästa steg
i den vidare handläggningen. Vi fortsätter att följa utvecklingen
noga och kommer att fullt ut följa alla regler.

Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår. Vi har en
välpositionerad pipeline och många planerade marknadsaktiviteter,
däribland mässorna E3 och Gamescom som båda blir viktiga event för
koncernen som ger oss möjlighet att visa upp våra spel för en global
publik.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla våra kunder,
kollegor och affärskontakter som har bidragit till att göra det
gångna året till vårt bästa hittills. Vi är inne på en spännande resa
tillsammans där vi bygger något betydelsefullt och beständigt. Jag är
övertygad om att de kommande åren kommer att bli ännu mer spännande.

KARLSTAD DEN 22 MAJ 2019

- LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD

Den kompletta bokslutskommunikén för det förlängda räkenskapsåret
finns tillgänglig via länk nedan och på
http://www.thqnordic-investors.com.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wingefors, Grundare och VD
Tel: +46 708 471 978
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic
THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för
den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över
100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island,
Darksiders, Metro (licens), MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time
Splitters, Satisfactory, Wreckfest med flera. Koncernen har
huvudkontor i Karlstad och global närvaro med tre operativa
koncerner: Deep Silver / Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain.
Koncernen har sexton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Tjeckien,
England, Finland, USA och Sverige och sysselsätter mer än 2 200
medarbetare och kontrakterade utvecklare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under
kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som
nås på info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399.

För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com.

Denna rapport för det förlängda räkenskapsåret är sådan information
som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj
2019 kl. 06:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/thq-nordic-publicerar-rapport...
https://mb.cision.com/Main/15049/2822059/1049647.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.