Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Three Gates AB: Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019

· Nettoomsättningen under delåret uppgick till 710 TSEK (1 133
TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 121 TSEK (92
TSEK).

· Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -4 217 TSEK
(-6 692 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra
kvartalet uppgick till -2 808 TSEK (-3 941 TSEK).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 680 TSEK (-7
397 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet
uppgick till -2 809 TSEK (- 3 598 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,95 SEK (-1,66 SEK) under
perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till
-0,57 SEK (-0,89 SEK).

· Det egna kapitalet är förbrukat och bolaget avser att kalla till
kontrollstämma inom kort.

· Bolaget förbereder en företrädesemission för att återställa det
egna kapitalet, stärka balansräkningen och säkra fortsatt drift.
Målsättningen är att emissionen ska garanteras till 75 %, dels genom
teckningsförbindelser och dels genom garantiavtal. Bolaget bedömer
att garantin kommer att fastställas inom kort.

· Under perioden har nytt licensavtal ingåtts med Atari för spelen
Asteroids, Fatal Run och Submarine Commander.

· Under perioden har Project Blue Book: The Game mjuklanserats i
Storbritannien.

· Efter perioden har ett strategiskt partneravtal ingåtts med
SuperScale för Project Blue Book: the Game och kommande titlar inom
Hidden Object-genren.

· Efter perioden har rättigheterna till Robloxspelet Runecraft
förvärvats.

Med "Bolaget" eller "Three Gates" avses Three Gates AB med org.nr.
556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kommentar till delårsrapporten

Arbetet under det andra kvartalet har till stor del varit inriktat på
den kommande globala lanseringen av Project Blue Book: the Game, där
vi har ett mycket bra samarbete med SuperScale. Efter att ha
utvärderat olika möjliga förläggare och andra partners till spelet
har vi slutligen landat i att fördjupa samarbetet genom ett
strategiskt partneravtal, där SuperScale kommer att finansiera och
utföra user acquisition ("UA") under den pågående mjuklanseringen och
kommande globala lanseringen av spelet. Under den globala lanseringen
kommer UA-budgeten omfatta upp till 1 miljon US dollar per månad.
Avtalet omfattar så väl Project Blue Book: The Game som kommande
titlar inom "Hidden Object"-genren. Tillsammans med SuperScale
utvecklar vi ett system för att på ett effektivt sätt producera många
titlar framöver.

Vidare kommer SuperScale att bistå med UA-testning under
mjuklanseringen, utförandet av UA-annonsering, hantering av
UA-kampanjer under den globala lanseringen, bekosta och utföra Live
Operations (event, turneringar, kampanjer och andra uppdateringar av
spelet som driver spelarengagemanget), optimering av
monetariseringssystem och AppStore-optimering.

Vi har även förvärvat spelet Runecraft för Roblox, som är en mycket
bra möjlighet för Bolaget. Roblox är en av de snabbast växande och
mest intressanta segmenten inom spel. Utvecklarna väntas tjäna över
100 miljoner US dollar på plattformen under 2019, så med det här
projektet, som primärt har finansierats av vår partner, får Three
Gates tillgång till en spännande marknadsplats till mycket begränsad
risk.

Ett annat viktigt fokus under perioden har varit att stärka Bolagets
finansiella ställning. Diskussioner har förts om eventuella
samgåenden och djupare samarbeten med ett antal andra aktörer på
spelmarknaden. Dessa diskussioner fortgår löpande. Ett
besparingsprogram har inletts, som kommer att resultera i reducerade
personalkostnader med närmare 40 %, samtidigt som tillräcklig
produktionskapacitet upprätthålls för att fullföra Bolagets
utgivningsplan. Samtliga grundare reducerar sina löner i
besparingsprogrammet.

För att stärka balansräkningen, tillföra nödvändigt rörelsekapital och
sänka den finansiella risken i Bolaget förbereder vi nu en
företrädesemission. Målsättningen är att emissionen ska garanteras
till 75 %, dels genom teckningsförbindelser och dels genom
garantiavtal. Vi har fått ett positivt gensvar från potentiella
garanter och bedömningen är att garantin ska kunna fastställas inom
kort. Med det tillkommande kapitalet och vårt partnerskap med
SuperScale kommer Three Gates få kapacitet att leverera fler
produkter till marknaden och öka antalet intäktsströmmar framöver.
Arbetet mot den globala lanseringen av Project Blue Book: the Game
fortskrider och senare kommer Runecraft för Roblox och Asteroids.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 klockan 08:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1...
https://mb.cision.com/Main/14835/2892214/1097880.pdf
https://mb.cision.com/Public/14835/2892214/aa56fe45230ddbf4.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.