Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Three Gates AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Three Gates AB

Så som tidigare meddelats i pressmeddelande den 14 maj, 2020 genomför
Three Gates AB en finansiering för förvärvet av ca 65 % av aktierna i
Tivola Games samt för att tillföra rörelsekapital. Ytterligare
fordringsägare har sedan förklarat sig villiga att kvitta fordringar
i den planerade kvittningsemissionen, som därmed föreslås utökas från
ca 7 mkr till ca 8,6 mkr. Därmed utökas finansieringen till totalt ca
19,3 mkr, omfattande en riktad emission på ca 5,4 mkr, en kvittning
av fordringar på ca 8,6 mkr samt ett lån med konverteringsrätt på 5,3
mkr.

Som ett led i finansieringen och som aviserat i pressmeddelandet den
14 maj, 2020 kallar Three Gates till extra bolagsstämma enligt
bifogad kallelse. En mindre del av kvittningsemissionen som beskrivs
i punkt 8 i kallelsen utgörs av fordringar från styrelseledamöter i
Bolaget varför beslutet omfattas av ett särskilt majoritetskrav på
nio tiondelar, som beskrivs närmare i kallelsen.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 klockan 15:15 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/kallelse-till-extra-bolagsst...
https://mb.cision.com/Main/14835/3113415/1248743.pdf
https://mb.cision.com/Public/14835/3113415/8ceb7f3056d6e620.pdf

Författare Cision News