Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Three Gates AB: Three Gates slutför förvärvet av ca 65,7 % av Tivola Games

Three Gates AB (publ) har idag slutfört förvärvet av ca 65,7 % av
aktierna i Tivola Games ("Tivola"), vilket tidigare offentliggjorts i
ett pressmeddelande den 13 november 2019 ("Transaktionen"). Aktierna
förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5
MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov,
2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857
MEUR som ska betalas senast 30 nov. 2020.

Genom transaktionen förvärvar Three Gates 65,7 % av aktierna i Tivola,
som har tagit över Tivola Publishing GmbH:s spelportfölj. Resten av
Tivola kommer att ägas av Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
via Tivola Publishing.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:
don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala
marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort
internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 klockan 11:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/three-gates-slutfor-forvarve...
https://mb.cision.com/Main/14835/3122009/1255045.pdf

Författare Cision News