Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-25

Tieto: Ny nordisk molnundersökning visar: finansbranschen leder utvecklingen - offentlig sektor minst molnmogen

Molnlösningar har blivit en kritisk för digitaliseringen och
förverkligandet av datadrivna möjligheter. Trots det kan endast 18
procent av nordiska företag och organisationer betraktas som
"molnmogna". När det gäller mognaden inom olika branscher är bank-
och finansbranschen i topp medan offentlig sektor rapporterar den
lägsta molnmognaden. Detta framkommer i Tietos rapport "Cloud
Maturity Index" som också visar att frågan om miljöpåverkan nu tar
plats på mångas molnagendor.

Detta är den fjärde upplagan av Cloud Maturity Index, en nordisk
undersökning som genomförts av analysföretaget Radar på uppdrag av
Tieto. Rapporten visar att gapet mellan toppen och botten ökar, där
de mogna blir bättre och de omogna faller efter. En av tio (13
procent) av organisationerna har inte alls påbörjat sin molnresa och
kan betraktas som "omogna", medan de flesta (42 procent) är på en
grundläggande nivå och 27 procent anses vara "skickliga". 18 procent
når den högst klassificeringen "mogen".

"Molntjänster har i allt högre grad blivit en integrerad del av en
effektiv IT-verksamhet i hela Norden. Molnmogna organisationer
tenderar att se moln som en nyckelfaktor för att klara av utmaningen
att optimera kostnaderna samtidigt som innovation och nya
intäktskällor påskyndas i snabbare takt. Men vi kan se att få
använder den fulla potentialen för molntjänster på detta sätt", säger
Tommy Persson, rådgivare inom molntjänster, Tieto.

Finansbranschen i ledningen - offentlig sektor har den lägsta mognaden

Av de fem branscher och sektorer som omfattas av undersökningen finns
den högsta genomsnittliga molnmognaden inom bank- och
finansbranschen, vilket även var fallet i rapporterna från 2015 och
2017. Samtidigt fortsätter offentlig sektor att rapportera den lägsta
strategiska och operativa mognaden.

"Den offentliga sektorn har också blivit mognare men släpar
fortfarande efter, delvis på grund av bristande interna kapacitet och
vissa utmaningar för att attrahera rätt expertis för att utnyttja
moderna IT-produktionsformer och servicemodeller. Detta har blivit
det största hindret för förbättringar i molnmognad", säger Tommy
Persson.

Miljöhänsyn på många organisationers molnagenda

Många av organisationerna betraktar redan miljöpåverkan (så som
energiförbrukning eller CO2-utsläpp) som en del av deras
molnstrategi. Nära hälften (44 procent) av alla molnmogna
organisationer säger att de överväger hur deras strategi påverkar
miljön, medan endast 14 procent av de omogna organisationerna ger
samma svar. På frågan om de kommer att börja undersöka miljöpåverkan
i framtiden är andelen 26 procent (mogna organisationer) och 33
procent (omogna), medan 30 procent och 48 procent uppger att detta
inte ingår i deras molnstrategi alls.

Juridiska tolkningar och placering av data är ett hinder för många
organisationer

På frågan om lagtolkningar och den fysiska placeringen av data är ett
hinder för att använda fler molntjänster, uppgav i genomsnitt två av
fem (38 procent) av alla organisationer att detta är fallet. Särskilt
viktigt är det för svenska organisationer (49 procent), jämfört med
finska (33 procent) och norska (38 procent).

"Synen på datasuveränitet är ganska polariserad just nu, särskilt i
Sverige och mycket på grund av många juridiska oklarheter och ibland
motstridiga rekommendationer. Den offentliga sektorns uppenbara
utmaning i Sverige har blivit det största hindret för förbättringar
av mognadsgraden. Med utarbetade riktlinjer gör Finland goda framsteg
och är i framkant inom den offentliga sektorn i Norden", säger Tommy
Persson.

Andra insikter från årets "Cloud Maturity Index":

·
Det största upplevda hindret för distribution av molntjänster bland
mindre mogna organisationer är "säkerhet" och "myndighetskrav". Det
enskilt största hinder som identifierats av mogna organisationer är
"Svårighet att integrera molntjänster med den befintliga portföljen".

·
Molnmogna organisationer har i genomsnitt 20 procent lägre kostnader
för IT-verksamheten genom att utnyttja fördelarna med molntjänster.
IT-utgifterna som är kopplade till innovation är 29 procent större än
mindre mogna organsationer.

·
62 procent av alla mogna organisationer har en molnstrategi på plats
för upphandling av SaaS (Software as a service) medan endast 19
procent av omogna organisationer har det.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige
per.nordin@tieto.com, +46 70 290 97 02

Delta på Tietos webinarie om rapporten som hålls den 27 november
(öppen för media och externa deltagare):
https://www.tieto.com/cloudwebinar19

Ladda ner rapporten:
https://www.tieto.com/en/campaigns/2019/cloud-maturity-survey/

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till
livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har
som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina
affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med
ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/4DA13F8D1A66ECBBE0...
https://mb.cision.com/Public/7922/2971677/9f11db432397ed47.pdf
https://mb.cision.com/Public/7922/2971677/9b295ad744e9190d.pdf

Författare Cision News