Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Tikkurilan liikevaihto kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla

Tikkurila Oyj
Puolivuosikatsaus
23.7.2021 klo 9.30

Tämä on tiivistelmä Tikkurilan puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla Tikkurilan internet-sivuilla.

Huhti−kesäkuu 2021 lyhyesti
  • Liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia 184,5 (171,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9,1 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 52,4 prosenttia 15,8 (33,1) miljoonaan euroon ja oli 8,5 (19,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 11,4 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.
  • Oikaistu liiketulos laski 21,5 prosenttia 27,2 (34,7) miljoonaan euroon ja oli 14,8 (20,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos laski 55,0 prosenttia ja oli 0,28 (0,61) euroa.
  • PPG Industries, Inc.:in tekemä vapaaehtoinen suositeltu käteisostotarjous kaikista Tikkurilan osakkeista toteutui 10.6.2021. PPG Industries Inc.:n välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiön PPG Finland Oy:n omistusosuus Tikkurila Oyj:n osakkeista oli 97,3 prosenttia 30.6.2021. PPG Finland Oy:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Tikkurila Oyj:n vähemmistöosakkeet on 14.6.2021 rekisteröity kaupparekisteriin.
Tammi−kesäkuu 2021 lyhyesti
  • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 329,9 (304,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 10,7 prosenttia.
  • Liiketulos (EBIT) laski 23,5 prosenttia 31,9 (41,7) miljoonaan euroon ja oli 9,7 (13,7) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat PPG:n ostotarjoukseen liittyvät kulut, 12,9 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
  • Oikaistu liiketulos kasvoi 3,7 prosenttia 44,8 (43,2) miljoonaan euroon ja oli 13,6 (14,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,70) euroa.
Ohjeistus vuodelle 2021
  • PPG Industries, Inc.:n ostotarjouksen toteuduttua 10.6.2021 Tikkurila ei anna ohjeistusta vuodelle 2021. Tämän seurauksena ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa 28.4.2021 annettu ohjeistus ei ole enää voimassa.

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja:

Toisella neljänneksellä Tikkurilan tuloskehitys pysyi hyvänä, ja korkealaatuisten tuotebrändien kysyntä jatkui vahvana. Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia, ja liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 prosenttia. Oikaistu liiketulos laski -21 prosenttia vuoden 2020 toisen neljänneksen ennätyksellisen vahvasta vertailukaudesta. Oikaistu liikevoittoprosentti oli lähes 15 prosenttia toisella neljänneksellä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maaliteollisuus maailmanlaajuisesti on kohdannut ennen näkemättömiä rajoitteita raaka-aineiden saatavuudessa, ja tämä kehitys on kiihtynyt toisella neljänneksellä. Raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kustannusten nousu vaikutti kustannustasoomme, ja samanaikaisesti ilmenneet raaka-aineiden saatavuusongelmat vaikuttivat kykyymme palvella asiakkaitamme.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi 8 prosenttia vertailukaudesta (11 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta), ja oikaistu liikevoitto kasvoi 4 prosenttia vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. PPG:n ostotarjouksen toteuttamisen johdosta Tikkurilan liiketulos sisältää 12,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka koostuvat neuvonantajapalkkioista ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin liittyvistä kuluista. 

Tikkurilan kauppa- ja rakennusmaalien liikevaihto kasvoi sekä ulko- että sisämaaleissa. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla, paitsi Suomessa, jossa toinen neljännes jäi hieman vertailukaudesta. Teollisuusmaalien liikevaihto kasvoi vertailukaudesta sekä metalli- että puuteollisuusmaaleissa.

Vaihtelevista koronarajoituksista huolimatta Tikkurilan toimintamaissa olemme pysyneet täysin toimintakykyisenä myös toisella neljänneksellä.

Odotamme, että raaka-aineiden hinnannousu ja rajoitteet joidenkin raaka-aineiden saatavuudessa jatkuvat vuoden 2021 toisella puoliskolla. Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös raaka-aineiden saatavuusrajoitteiden jatkuessa. Turvaamme kannattavuuttamme tässä inflaatioympäristössä järkevällä katehallinnalla ja harkituilla hinnankorotuksilla.

PPG Industries, Inc. toteutti vapaaehtoisen ostotarjouksen 10.6.2021. Kesäkuun 2021 lopussa PPG Industries, Inc.:n omistusosuus kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta oli 97,3 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja äänistä. PPG on aloittanut osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn koskien vähemmistöosakkeita.

Avainluvut

[]
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Milj. euroa |4-6/20|4-6/20| Muutos|1-6/2021|1-6/2020| Muutos %|1-12/2020|
| | 21| 20| %| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liikevaihto  | 184,5| 171,8| +7,4%| 329,9| 304,8| +8,3%| 582,0|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Vertailukelpoisen | | 15,6| +9,1%| | 32,7| +10,7%| |
|liikevaihdon kasvu[ | | | | | | | |
|1)] | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liiketulos (EBIT) | 15,8| 33,1| -52,4%| 31,9| 41,7| -23,5%| 61,1|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Liiketulos-% (EBIT-%)| 8,5%| 19,3%| -10,7%| 9,7%| 13,7%| -4,0%-p*| 10,5%|
| | | | -p*| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oikaistu liiketulos | 27,2| 34,7| -21,5%| 44,8| 43,2| +3,7%| 63,8|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oikaistu | 14,8%| 20,2%| -5,4 %| 13,6%| 14,2%|-0,6 %-p*| 11,0%|
|liiketulos-%  | | | -p*| | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Tulos ennen veroja | 15,5| 34,3| -54,8%| 32,1| 39,1| -18,1%| 54,9|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Katsauskauden tulos | 12,2| 27,0| -55,0%| 25,7| 30,8| -16,6%| 43,1|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Osakekohtainen tulos,| 0,28| 0,61| -55,0%| 0,58| 0,70| -16,6%| 0,98|
|euroa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Korollinen | | | | 58,4| 96,9| -39,7%| 12,1|
|nettovelka, kauden | | | | | | | |
|lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Oma pääoma yhteensä, | | | | 204,8| 173,8| +17,9%| 181,4|
|kauden lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Varat yhteensä, | | | | 523,2| 561,8| -6,9%| 441,6|
|kauden lopussa | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Omavaraisuusaste, % | | | | 39,2%| 30,9%| | 41,1%|
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Nettovelkaantumisaste| | | | 28,5%| 55,8%| | 6,7%|
|(gearing), % | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Sidotun pääoman | | | | 21,0%| 20,5%| | 24,0%|
|tuotto (ROCE), %, | | | | | | | |
|rullaava | | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+
|Rahavirta | -7,9| 11,4|-169,4%| -40,1| -5,9| -575,0%| 92,0|
|investointien jälkeen| | | | | | | |
+---------------------+------+------+-------+--------+--------+---------+---------+

[1) ]Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssivaikutusta.
* prosenttiyksikköä.

Konferenssipuhelu

Tikkurila ei järjestä konferenssipuhelua analyytikoille ja sijoittajille koskien vuoden 2021 puolivuosikatsausta.

Lisätietoja:

Markus Melkko, va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja

Kaikki yhteydenotot CEO Officen kautta, puh. 044 314 1381

Tikkurilan Viestintä
Communications.Tikkurila@tikkurila.com.

 

Liite: Tikkurilan Puolivuosikatsaus 2021

Författare Cision