Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-01

Tillväxt ger mersmak

wysiwyg_image

myTaste redovisade god tillväxt i båda segmenten och ett EBITDA-resultat som rörde sig i rätt riktning i kv4-rapporten. Flera nya produkter har lanserats vilket ger ökade förhoppningarna om god organisk tillväxt.

myTaste är ett teknik­bolag som utvecklar och förvaltar effekt­iva och skalbara internet­baserade plattformar. Bo­lagets fokus har historiskt legat på plattformen, myTaste – Ett nätverk för matintresserade.  Bolagets andra affärsområde, Shopello, verkar inom prestations­baserad marknadsföring med fokus på shopping. Under 2017 var intäkts­fördelningen mellan de två segmenten 44 och 56 procent för myTast respektive Shopello. Just nu ligger fokus på denna shoppingsegmentet som skall växa både organiskt och genom förvärv.

Kvartal fyra vände en negativ omsättningstillväxt för koncernen och tillväxten var 22 procent, drivet av Shopello.

Under det gångna kvartalet lanserades två nya produkter under varumärket Vinklubben. Även annons­nätverk/produkten Smakligt! gick live med en prestations­baserad intäktsmodell. Produkten körs i samarbete med Ica­kurriren och Hemmets Journal. De nya produkterna kan bli en till­växtfaktor för myTaste-segmentet under de kommande kvartalen.

Shopello-segmentet visade tillväxt för fjärde kvartalet på hela 110 procent inräknat förvärven som nu konsoliderades i räken­skaperna. I och med detta vände även den sekventiellt negativa tillväxt­tren­den uppåt.

Trots god sekventiell tillväxt i intäkter inom båda seg­menten nådde bolaget inte upp till våra högt ställda förväntningar. Detta höll även tillbaka EBITDA-resul­tatet som missade våra prognoser. Samtidigt innehöll kvartalet icke återkommande förvärvs- och om­struktureringskostnader om cirka 1,5 miljoner kronor.

Med detta justerar vi ner helårsprognosen för intäkterna under 2018. EBITDA-marginal­erna hamnar trots det på avsevärt förbättrade 19 procent för helåret. Vi behåller vår rekom­mendation Köp.

Författare Markus Augustsson