Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Tillväxt inom flera områden

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Maxkompetens är ett växande företag som erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning. Bolaget har varit aktiva med förvärv och avser fortsätta med denna strategi för ökad stabilitet och förbättrade marginaler.

MaxKompetens är ett heltäckande kompetensförsörjningsbolag som sedan starten utvecklat sitt erbjudande som, utöver bemanning och rekrytering till industrin, täcker områden som vård och omställning, alltså tjänster vid omstruktureringar. Därtill erbjuds tjänster inom entreprenad och konsultlösningar inom ekonomi.

Organisationen är uppdelad på tre verksamhetsområden, Maxkompetens Bemanning & Rekrytering (MBR) samt Hampf Ekonomi & Redovisning och SkolPool. De tre har separerade fokus där MBR:s erbjudande riktas främst mot industri- och tjänstesektorn samtidigt som SkolPool är inriktade på vård, mer specifikt elevhälsa.

Bolaget mål är att växa organiskt med 12 procent per år till en EBITDA-marginal om 8 procent. Utöver den organiska tillväxten är målsättningen att fortsätta växa genom förvärv som historiskt spelar en viktig roll i bolagets utveckling.

Förvärv kommer även vara en viktig pusselbit för bolaget framöver. Dels i syfte att förbättra marginalerna men även för att öka verksamhetens geografiska spridning liksom fokusområden för att sprida riskerna över flera områden och sektorer. Detta kan bidra till en ökad stabilitet i intäkterna, även över svikande konjunktur.

I bolagets senaste kvartalsrapport (kv3) presenterades en omsättning om 49,3 miljoner kronor vilket bekräftade en stark organisk tillväxt. Rörelsemarginalen kom in på 4,7 procent. Det är en förbättring med 2,5 procent-enheter jämfört med samma kvartal föregående räkenskapsår.

Effekten av genomförda förvärv börjar bära frukt i form av förbättrade marginaler. Den starka organiska tillväxten beror sannolikt på att organisationen i dag står stark och kan ta på sig fler och större uppdrag. Vi ser en ytterligare uppsida i marginalerna och inleder bevakningen av Maxkompetens med rekommendationen Köp.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities