Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-04

Tillväxt som är oupptäckt

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Maxkompetens växer organiskt. Under räkenskapsårets första kvartal var den organiska tillväxten 32 procent, väl över marknad och konkurrens. Lönsamheten var som väntat låg men förklaras av sommarlovet. Vi behåller Köp.

Maxkompetens är ett heltäckande kompetensförsörjningbolag vars erbjudande innefattar bemanning och rekrytering inom tjänstesektorn, industri och elevhälsa. Två förvärv har genomförts under 2017 av vilka Magna konsoliderades per den 1 juni 2017. Det andra förvärvet, MultiEkonomerna förväntas konsolideras per den 1 september 2017. Bolagets mål är att växa organiskt med 12 procent per år till en EBITDA-marginal om 8 procent över konjunkturcykeln.

Maxkompetens har ett brutet räkenskapsår. Rapporten räkenskapsårets andra kvartal, maj till juli släpptes den 28 september. Den organiska tillväxten uppgick till 32 procent och bolaget fortsätter ta marknadsandelar på en växande marknad. Branschkollegorna SJR och Wise group hade en tillväxt under andra kvartalet (april till juni) om 10,3 respektive 10,5 procent. Den underliggande marknaden växte med 11,6 procent under samma period. Nettoomsättningen överträffande våra förväntningar. EBITDA-resultatet var som väntat svagt och förklaras av SkolPool som under sommarlovet saknade intäkter samtidigt som kostnaderna löper på. Våra prognoser på helåret med en omsättning om 249 miljoner kronor till ett EBITDA-resultat om 17,3 miljoner ligger kvar.

För att beräkna ett motiverat pris per aktie har vi konsoliderat Magnas verksamhet per den 1 juni och MultiEkonomerna per den 1 september. Med anledning av att bolaget under flera kvartal visat på god tillväxt och positivt EBITDA-resultat bedömer vi att risken har kommit ned aningen. Till följd av detta har vi justerat ner den bolagsspecifika premien i diskon-teringsräntan. I DCF-modellen värderar vi aktien till 8,4 kronor. I jämförelsemodellen värderar vi aktien till 13,6 kronor. Sammantaget landar vi på ett motiverat värde per aktie om 11 kronor (10,7 kronor)

Författare Markus Augustsson