Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

Tillväxt till låg värdering

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Maxkompetens växer organiskt. Under räkenskapsårets sista kvartal var tillväxten 28 procent, nio procentenheter över marknaden. Lönsamheten fortsätter förbättras och vi ser uppsida i aktien som handlas till en rabatt.

Maxkompetens är ett heltäckande kompetensförsörjning-bolag vars erbjudande innefattar bemanning och rekrytering inom tjänstesektorn, industri och skolvård. Två förvärv har genomförts under 2017 av vilka Magna konsoliderades per den 1 juni 2017. Det andra förvärvet, MultiEkonomerna förväntas konsolideras per den 1 september 2017. Bolagets mål är att växa organiskt med 12 procent per år till en EBITDA-marginal om åtta procent.

Maxkompetens har ett brutet räkenskapsår. Rapporten för perioden februari till april räknas som det fjärde kvartalet och släpptes den 28 juni. Omsättningen kom in på 48 miljoner kronor, vilket motsvarar en stark organisk tillväxt om 28 procent. Siffran skall jämföras med den underliggande marknaden som växte med cirka 19 procent under årets tre första månader. Försäljningen var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet före avskrivningar om 3,2 miljoner kronor, motsvarande 6,7 procent, var dock bättre än våra förväntningar om 2,5 miljoner kronor. Den starka rapporten bekräftar åter bolagets förmåga att skapa försäljningssynergier inom koncernen till marginaler som är på rätt väg mot bolagets mål.

Nyckelpersoner till den nya större organisationen har rekryterats och integrationen av Magna fortlöper. Personal flyttas inom kort vilket leder till att delar av de förväntade kostnadssynergierna (från bland annat lokaler) rimligtvis bör kunna realiseras redan under innevarande kvartal.

För att beräkna ett motiverat pris per aktie har vi konsoliderat Magnas verksamhet per den 1 juni och MultiEkonomerna per den 1 september. Försäljningsprognosen ligger på 249 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 17,3 miljoner för innevarande räkenskapsår. Prognosen är justerad för att avspegla osäkerhetsmoment i integrationsprocessen och antagna synergier. Genom att kombinera en kassaflödesanalys med en multipelvärdering uppskattar vi det motiverade värdet per aktie till 10,7 kronor.

Författare Markus Augustsson