Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Titanias detaljplan för bostäder i Botkyrka antas

Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun antog den 24 maj 2022 detaljplanen för projektet Prästviken. Detaljplanen omfattar drygt 55 000 kvm BTA totalt bestående av över 500 bostäder, förskola, LSS-boende samt centrumverksamhet. Detaljplaneområdet ligger ca 500 meter från Norsborgs tunnelbanestation.

Titania har sedan 2016 drivit detaljplanen för Prästviken i Botkyrka kommun för markägaren Prästlönetillgångar i Stockholms stifts räkning. Prästlönetillgångar är en entitet inom Svenska kyrkan som förvaltar kyrkans jord, skog och kapital. Titania har ett optionsavtal med Prästlönetillgångar att förvärva byggrätter då detaljplanen vinner laga kraft.

Detaljplanen ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Bornsjön. En god anpassning till det omgivande landskapet och dess kulturmiljövärden har varit en central del i planarbetet och detaljplanens utformning.

- Vi är mycket stolta över att ha medverkat i att driva detta projekt i mål. Det är ett projekt där stora hänsyn har tagits till den känsliga kulturmiljön och vi har tillsammans med kommunen och Svenska kyrkan arbetat fram ett förslag som de tunga remissinstanserna finner balanserat och avvägt. Vi tackar Botkyrka kommun och Prästlönetillgångar i Stockholms stift för ett mycket gott samarbete, säger Einar Janson, VD Titania.

För mer information, kontakta:


Einar Janson, CEO
einar@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania


Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.
Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.
Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-24 18:30 CEST.

Bifogade bilder


Prästviken

Bifogade filer


Titanias detaljplan för bostäder i Botkyrka antas

Författare MFN