Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

Tobii AB: Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT uttalar sig om Tobiis avyttring av Smartbox

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande
förvärvet av Smartbox. Överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal
Tribunal) kom idag med ett utlåtande om Tobiis överklagan gällande
avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har
Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska
konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT har idag kommit med ett utlåtande att CMA endast var delvis
korrekt i sitt beslutsfattande i detta ärende. CAT har nu bett Tobii
och CMA om ytterligare inlagor och förväntas utfärda en slutlig order
inom de kommande veckorna.

"Tobii kommer nu att granska utlåtandet mer i detalj och fortsätta
processen med CAT och CMA. Vi kommer också fortsätta avyttringen av
Smartbox och anpassa vår handlingsplan beroende på hur dessa
parallella spår utvecklas.", säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive
Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området
kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet
(https://www.tobii.com/group/news-media/press-releases/2018/8/tobii-dynav...)
inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De
två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan
på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att
Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till
CAT.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020
kl.17:30 CET.

Kontakt
Ola Elmeland, Investor Relations, tel: +46 73 440 98 62, email:
investor.relations@tobii.com

Nils Lindhe, Vice President Marketing Tobi Dynavox, tel: +46 (0) 768
948484

email: nils.lindhe@tobii.com
Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där
all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende.
Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör
specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm
som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och
säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt
beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500
forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi
för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual
reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt
huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII).
Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com
(http://www.tobii.com/sv/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tobii-ab/r/den-brittiska-konkurrensmyndighete...
https://mb.cision.com/Main/2874/3006380/1172677.pdf

Författare Cision News