Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

TOBII: ÖKAD EXTERN FÖRSÄLJNING FÖR TOBII TECH 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ögonsensorföretaget Tobii visade under tredje
kvartalet en förbättrad lönsamhet för affärsområdena Tobii Pro och Tobii
Dynavox i kombination med en kraftigt ökad extern försäljning inom Tobii
Tech.

"Vi har också genomfört två viktiga produktlanseringar som lägger grunden för
fortsatt stark och lönsam tillväxt under flera år framåt", skriver vd Henrik
Eskilsson i delårsrapporten.

Inom Tobii Tech ökade försäljningen till externa kunder med 101 procent eller
86 procent efter justering för valuta. Motsvarande ökningar för den totala
försäljningen var 44 respektive 33 procent.

"I det här kvartalet var det framförallt PC-segmentet och försäljningen av
Dells Alienware m15- och m17-datorer som bidrog till försäljningstillväxten
medan försäljningen inom Nischapplikations-segmentet och de projektrelaterade
intäkterna inom VR var lägre än de brukar vara", skriver Henrik Eskilsson.

Koncernens försäljning under kvartalet ökade med 15 procent, eller 8 procent
valutajusterat, jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelsemarginalerna i
Tobii Dynavox och Tobii Pro ökade kraftigt till 14 respektive 13 procent.

Tobii Dynavox försäljning ökade 6 procent, men justerat för valuta var den i
linje med föregående år vilket främst förklaras av en lägre försäljning av
den tidigare I-Serien i samband med växlingen till den nya produkten.

Tobii Pros försäljning ökade med 18 procent eller 10 procent efter
valutajustering.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News