Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-26

TopRight Nordic AB: NCC i konsortium med Wayss & Freytag utökar TopRights uppdrag i Västlänken projektet med 36 MSEK

Smart-techbolaget TopRight Nordics dotterbolag HISAB har via NCC fått uppdraget att i projekt Västlänken leverera tekniklösningar till Korsvägens pendeltågstation under jord. Slutkund är Trafikverket. Nu utvecklas affären vidare med en tilläggsorder på 36 MSEK.

I underjorden bygger TopRight HISAB det som inte syns på ytan, men som bär upp kommunikationsnätet Västlänken. Åtta kilometer långt med tunnlar, dubbla järnvägsspår och tre nya stationer kommer det gigantiska projektet Västlänken effektivisera pendel- och regiontågtrafiken och därmed göra Västsverige till en större arbetsmarknadsregion. Hela Västlänken beräknas stå klar år 2026.

TopRight HISABs arbete, ett byggtekniskt avancerat uppdrag, påbörjades under 2021 och den här ordern är ytterligare en tilläggsorder för arbete som startar under 2022 och slutförs under 2023. Ordervärdet för TopRight HISAB för denna tilläggsorder är 36 MSEK och det totala projektet är nu uppe i 108 MSEK.

"Att få ytterligare en stor tilläggsorder i omfattande infrastrukturarbeten som Västlänken, är en tydlig signal om att TopRight HISAB är en stark partner i avancerade samhällsbyggnadsprojekt. Jag är väldigt stolt över vårt professionella samarbete med NCC och Wayss & Freytag", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Läs mer påwww.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Csizmadi, affärschef på TopConstruction/HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) ärskyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, föroffentliggörande den 26 september 2022, kl. 11.00 CET.

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Författare Cision