Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

TopRight Nordic AB: Øresundsbro Konsortiet beställer tunnelbelysning SMART LED™ från TopRight

SMART-techbolaget TopRight Nordic har vunnit Øresundsbro Konsortiets upphandling avseende ramavtal för tunnelbelysning. Energibesparingen uppgår till ca 3,4 miljoner kWh och det totala värdet av avtalet ligger på 13,1 MSEK.

Ramavtalet omfattar bl a övergångsbelysning i tunnelmynningarna av Öresundsbron. Öresundstunneln utgör den del av Öresundsförbindelsen som förbinder Peberholm med Kastrup, via en tunnel under vattnet. Tunneln är ca 4 km lång och den befintliga belysningen i tunneln installerades i samband med att förbindelsen färdigställdes år 1999-2000. Resultatet när Öresundskonsortiet nu väljer att använda SMART LED™ från TopRight Nordic, blir en energibesparing med 3,4 MkWh under livslängden.
 
Ljus i vägtunnlar lyder under myndighetskrav och upphandlingen omfattar ett ramavtal gällande belysning med LED-ljuskällor i en sk Retro fit, dvs en installationslösning av TopRight SMART LED™ i befintliga armaturer. Den här typen av lösning gynnar både installationstid, installationskostnad och är genial ur hållbarhetsperspektiv. TopRights utrustning har genomgått tester av Bolls ApS i Danmark för mätning av ljusets egenskaper samt RF Coverages kontroller för att ej störa ut RAKEL systemet
 
"Vi är oerhört stolta över att återigen få förtroendet att jobba med Øresundsbro Konsortiet. Tillsammans säkerställer vi nu att Öresundstunneln får en miljömässigt klok lösning med en markant energibesparing och dessutom med bättre ljuskvalitet. Det här är ett viktigt kliv mot TopRights vision om att förverkliga innovativ teknik till förmån för både kunden och världen", säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic.
 
Första delen av leveransen ska vara slutförd under Q2 2023. Avtalets totala värde för TopRight Nordic är ca 13,1 MSEK. Ramavtalet omfattar 24 månader med möjlighet till förlängning 12+12 månader. Uppdraget har tilldelats TopRight Nordic med 10 dagars tid för överprövning och avtal.
Om SMART LED™ från TopRight Nordic
Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar - kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga. Ljusmiljöer skräddarsys utifrån design, integration, ljusmängd, miljökrav och smart styrning för att optimera både energibesparing och ljuskvalitet.
 
Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. SMART LED™-teknikens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella ljuskällor, innebär markant lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar den nya belysningens kostnader och installation på mycket kort tid, vanligtvis under tre år.
 
Läs mer på www.toprightnordic.com
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Tobias Moberg, affärschef för TopEnvironment på 073-506 71 65 eller via mail, tobias.moberg@toprightnordic.com
 
Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com
 
Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022, kl. 08.30 CET. 
 
 
 
TopRight Nordic
TopRight grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.
 
TopRight är en bolagsfamilj - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vår förmåga är att, med ny teknik ihop med befintlig, skapa innovativa och effektiva lösningar. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.
 
TopRights affärsområden delar en gemensam ambition om att förena modern teknik med befintlig och skapa lösningar som ligger i framkant av teknikens utveckling.
 
Vi har en dröm om att skapa en smartare värld. Vårt samhälle präglas idag av en snabb och avancerad teknikutveckling, som påverkar människor, samhällen och vår planet på olika sätt. TopRights roll är inte att vara först med ny teknik, utan att vara den som förverkligar lösningar som baserar sig på en smart balans mellan ny och befintlig teknik, med kundens affär och moder jords bästa i fokus. Därför ser vi det som vårt uppdrag att anpassa oss efter en föränderlig värld och förverkliga innovativa lösningar. Vårt uppdrag och vår passion är att göra smart teknik nyttig - för företag, för samhällen och för världen!
 
TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM
 
TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com
 
TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com
 

Författare Cision