Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-08

TopRight Nordic AB (publ), summering koncernen tredje kvartalet 2022

Omsättningen ökade till 70,46 MSEK (47,68 MSEK)

 • En ökning med 47,8% jämfört med motsvarande period 2021
 • Förlängda leveranstider och framflyttade projekt. Det i sin tur har resulterat i en lägre omsättning, motsvarande ca 4 MSEK
 • Bristen på halvledarteknik har inneburit försenade leveranser och ökad kapitalbindning för att säkerställa tagna order. Detta har påverkat resultat och kassaflöde negativt

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till -0,5 MSEK (-4,8 MSEK)

 • Motsvarar en rörelsemarginal på -0,7% (-10,1%)
 • Nettoresultatet uppgick till -1,67 MSEK (-3,03 MSEK)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11 SEK)
 • Ökade material- och fraktkostnader har påverkat resultatet negativt med ca 2 MSEK
 • Resultatet efter finansiella poster påverkades negativt med ca 0,9 MSEK pga nedräkning av andra långsiktiga värdepappersinnehav

Operativt kassaflöde var 0,94 MSEK (4,99 MSEK)

 • En minskning med 81,2% jämfört med motsvarande period 2021

Orderstockens utveckling

 • Bekräftade order från kund, 1 juli till 30 september, var 14 MSEK
 • Totala orderstocken inom koncernen fram till rapportdatum är 165,3 MSEK
 • Bekräftade order från kund, 1 oktober till rapportdatum är 59,7 MSEK

 

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022, kl. 08.30 CET.

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå enomsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn ochetiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissastrategiska förvärv.

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras sommoderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions,TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om attständigt ligga i teknikens framkant och skapasmarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Författare Cision