Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

TopRight Nordic AB: TopRight HISAB får beställningar på 7,8 MSEK

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått flertalet beställningar gällande lösningar inom stålkonstruktioner och smide. Kunderna är bl a Swedbank och Tollereds vattenreservoar. Det samlade ordervärdet ligger på ca 7,8 MSEK.

Beställningarna omfattar olika uppdrag inom specialanpassade stål- och smideskonstruktioner. HISABs spetskompetens inom området sträcker sig från stora, avancerade infrastrukturprojekt till smarta detaljlösningar.

Inom affärsområdet TopConstruction möts innovation och tradition. Som helhetspartner projekterar, konstruerar, levererar och installerarTopRights dotterbolag HISAB och Ferm & Persson konstruktionslösningar med glas eller stål i fokus. Tekniska nyheter inom t ex energibesparing, ljudreduktion och miljö vävs samman med traditionella konstruktionslösningar och bildar högkvalitativa innovativa helhetslösningar.

"Från att bära upp Västlänken till att skapa smarta konstruktionslösningar och förverkliga innovativ design för Swedbank - det är med stolthet jag ser TopRight HISABs unika kompetens ta plats på olika marknader, tillsammans med en mängd spännande kunder. Den här utvecklingen ökar synergierna med TopRights övriga dotterbolag och är ett kvitto på att den TopRightkoncern vi bygger ligger helt rätt i tiden", säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Läs mer på www.toprightnordic.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrick Csizmadi, affärschef på TopConstruction/HISAB på 0735-31 61 51 eller via mail, patrick@hisab.nu

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Författare Cision