Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-25

TopRight Nordic AB: TopRight ser över målen för 2023-2025

Smart-techbolaget TopRight Nordic går över till en strategi där lönsamhet är primärt fokus och den expansiva tillväxt som varit utmärkande de senaste två åren, får en mer balanserad roll.

TopRight har befunnit sig i en kraftig tillväxtfas som lagt grunden till den smarta konstellation av bolag som nu utgör koncernen TopRight. Med hänsyn tagen till omvärldens och marknadens utveckling, bolagets utvecklingsfas samt de verksamhetsområden som nu får högre prioritet, har TopRight reviderat strategin och de långsiktiga målen.
 
TopRights målsättning är att nå en lönsamhet på 6-8% EBIT baserat på en omsättning om 500 MSEK till slutet av 2025. Strategin bygger delvis fortfarande på att koncernen förvärvar bolag i syfte att bredda sin förmåga och sin kundbas. Att ta position som helhetspartner på en marknad där digital och intelligent teknik i allt större utsträckning smälter samman med traditionella lösningar. Men strategin är nu även att mer koncentrerat hämta hem de synergier som identifierats mellan dotterbolagen, dra nytta av den utveckling man investerat i och tryggt bygga långsiktiga kundrelationer där fokus ligger på flexibilitet, snabbhet, kvalitet och pålitlighet. Att vara riktigt vass och konkurrenskraftig på några utpekade områden där TopRight går i bräschen. Tillväxten ska fortfarande ske både organiskt och genom strategiska förvärv.
 
2023 är målet EBIT på 4% med en omsättning på 310 MSEK. Fördelat på respektive affärsområde är målsättningen:
 
TopSolutions
EBIT på 6% där omsättningsmålet är 103 MSEK
 
TopConstruction
EBIT på 3% där omsättningsmålet är 172 MSEK
TopEnvironment
EBIT på 5% där omsättningsmålet är 35 MSEK
"Förmågan att anpassa oss efter en föränderlig värld är en av TopRights absoluta styrkor och vår flexibla hållning har bevisat sig vara en kraftig konkurrensfördel. Modet att även förändra oss själva och justera vägval är en viktig del av vår bolagssjäl. Det är utmanande men också spännande att navigera för de marknadskrafter som påverkar oss nu. Att våga, inte ducka, har varit vår och är fortfarande vår devis och tillsammans gör vi allt för att bygga en ljus och smart framtid" säger Anders Myrbäck, VD på Topright Nordic.
Läs mer på www.toprightnordic.com
 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Denna information ärsådaninformation som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöraenligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationenlämnades, genomovanståendekontaktpersonsförsorg, föroffentliggörandeden 25 november 2022, kl. 08.30CET.

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com
 

Författare Cision