Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

TopRight Nordic AB: TopRights förvärv av HISAB - reviderat förvärvsavtal i likviditetsyfte

I syfte att säkerställa kassaflödet i koncernen under Q2-2020 har
avtalsparterna i samförstånd avtalat att helt skjuta på den kontanta
delbetalningen av förvärvslikviden till december 2020. Samtalen om
detta har pågått under mars och april 2020. Som kompensation för
tidsförskjutningen kommer ett något ökat antal nyemitterade aktier
att utges till säljaren. Förvärvsbeloppet är fortsatt 4 mkr.
Förvärvet avses betalas delvis med nyemitterade aktier i TopRight
uppgående till 2 mkr samt 2 mkr kontant efter en nu reviderad
betalningsplan. Styrelsen i TopRight avser använda bemyndigandet att
utfärda aktier som delbetalning. Antalet aktier som nyemitteras är
454 545 värderat till 4.40 kr/st - snittkursen i TopRight aktien
2020-03-16---20 Detta medför en utspädning på ca 2.3% av aktiestocken
som uppgår 20 087 496 st

Läs mer på www.toprightnordic.com och www.hisab.nu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07
eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Patrick Csizmadi, VD för HISAB på 0735-31 61 51eller mail,
patrick@hisab.nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april
2020, kl. 10.00 CET.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva
upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD
Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB
(publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

HISAB
HISAB är baserat i Göteborg med ett 20-tal anställda och är en
komplett leverantör av avancerade tekniska stål- och
rörkonstruktioner. Under årtionden har bolaget utvecklat kunskap och
kompetens mot dagens högt ställda krav. Idag finns kunderna inom
fartygs- och byggbranschen, industri, infrastruktur och samhälle.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/toprights-forvarv-av-his...
https://mb.cision.com/Main/16227/3093926/1233581.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.