Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Torbjörn Gustafsson slutar som CFO på Christian Berner Tech Trade AB

Torbjörn Gustafsson, CFO på Christian Berner Tech Trade (publ), lämnar på egen begäran bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt sex månader.

− Vi tackar Torbjörn för hans stora insatser i utvecklingen av koncernen när han nu valt att gå vidare mot nya utmaningar och önskar honom lycka till, säger Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB.
Arbetet med att rekrytera ny CFO påbörjas omgående.

För ytterligare information kontakta:


Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Om oss


Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. ​​​​​​​

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-21 13:00 CEST.

Bifogade filer


Torbjörn Gustafsson slutar som CFO på Christian Berner Tech Trade AB

Författare MFN