Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

TOTG: NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE TOTENS SPAREBANK

NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE TOTENS SPAREBANK

Utbyttebeløp: NOK 8,50
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusive: 31.03.2020
Ex-dato: 01.04.2020
Eierregisterdato: 02.04.2020
Utbetalingsdato: 15.04.2020
Vedtaksdato: 31.03.2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495035

Författare OSE News